• Sastanak na temu kumulativne procene uticaja vetroparkova na životnu sredinu


    Na sastanku održanom 24.12.2014. između predstavnika IFC, World Bank Group (Međunarodne Finansijske Korporacije – Grupe Svetske Banke), Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, osnovna tema bila je kumulativna procena uticaja vetroparkova na životnu sredinu. Posebno je istaknut problem šireg okruženja Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“, gde se planira izgradnja najmanje devet vetroparkova, što je jedna od najvećih koncentracija vetroelektrana na Balkanu. Iako se za svaki vetropark izrađuje odgovarajuća studija, koja sagledava i mogući uticaj na ptice i slepe miševe, problem njihovog zajedničkog (kumulativnog) uticaja nije dosad dovoljno razmatran. Iz tih razloga, na sastanku je utvrđen plan daljih koraka na ovu temu.

    Kao prva aktivnost u nizu, u prvom kvartalu 2015. godine planira se organizovanje skupa na kojem bi se uz učešće relevantnih subjekata (investitori, nadležne državne institucije, udruženja građana, stručna javnost...) došlo do smernica za rad na kumulativnoj proceni uticaja na životnu sredinu. Rezultati pomenutog skupa treba da posluže kao osnova za buduće korake, koji podrazumevaju zajednički rad različitih investitora na izradi Kumulativne procene, koordinisan monitoring i upravljanje podacima i rizicima nakon izgradnje. Zaključeno je da će se na taj način značajno doprineti usklađivanju korišćenja energije vetra sa ciljevima zaštite prirode.