• Ustavna prava gradjana Srbije na zdravu životnu sredinu moraju biti ostvarena

    Zaštitnik gradjana Saša Janković upozorio je danas, povodom Svetskog dana zaštite životne sredine da ustavna prava gradjana Srbije na zdravu životnu sredinu moraju biti ostvarena i ukazao da se često potcenjuju štetne posledice zagadjenja.

    "Odgovornost organa vlasti za primenu zakona, za jače gradjanske inicijative i obrazovanje o značaju zdrave i čiste okoline, put su ka potpunijem ostvarivanju Ustavom garantovanog prava na zdravu životnu sredinu", naveo je Janković u saopštenju.

    On je ukazao i da su zagadjenost voda, jonizujuće zračenja, nelegalne deponije, štetni gasovi i buka, "najčešći problemi životne sredine gradjana Srbije, a u korenu svih je neobaveštenost i potcenjivanje njihovih štetnih posledica".

    On je u preporuci koju je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine prihvatilo, ukazao na neophodnost donošenja planskih dokumenata za upravljanje vodama i obezbedjivanje efikasne saradnje nadležnih organa radi trajnog rešenja problema zagadjenja reke Krivaje u opštini Bačka Topola.

    Janković i dalje sprovodi nadzor nad radom ovog državnog organa i Ministarstva zdravlja u postupanju po preporukama da se otkloni izvor zagadjenja u mestu Zajača i obezbedi stalno praćenje zagadjenja vazduha, vode i zemljišta, "budući da one još uvek, i pored prethodnih najava, nisu u potpunosti izvršene".