• Stradali orlovi belorepani kod Višnjićeva

  Saopštenje Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

  PONOVO TROVANJE? Stradali orlovi belorepani kod Višnjićeva

  Višnjićevo, Novi Sad, 6.12.2015 – Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije saopštava da su na njivama oko Bosutskih šuma kod Višnjićeva, oština Šid, proteklih dana pronađena dva leša orlova belorepana. Ptice su nađene pored leševa fazana. Na osnovu toga izvedena je pretpostavka da je posredi posledica nemarnog ili nestručnog korišćenja pesticida. Zatrovane mamce ili hranu jeli su fazani, a orlovi su se otrovali nakon što su pojeli meso uginulih fazana. Društvo navodi i da je u istom ovom periodu, krajem novembra i početkom decembra, nekoliko njihovih aktivista prijavilo razbacivanje po njivama u Vojvodini rodenticida „Cinkosana“, čija je aktivna materija cink-fosfid. Ovaj preparat koristi se za ubijanje poljskih voluharica i drugih glodara u kulturama u poljoprivredi i šumarstvu, ali nikako ne sme da se primenjuje razbacivanjem na površini tla (kako se to često radi), već isključivo stavljanjem u aktivne rupe ovih životinja koje se zatrpaju. Tako se uginuli glodari učine nedostupnim potencijalnim grabljivicama.

  O ovom novom uznemirujućem slučaju u crnoj seriji trovanja naše najpoznatije ptice grabljivice, istog trena obavešteni su Pokrajinska inspekcija zaštite životne sredine, kao i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode koji su, po rečima odgovornih u Društvu, izašli na teren u petak 4.12.2015. Uz pomoć lokalnih zabrinutih meštana pronađena su dva leša belorepana, a kasnije i dostavljena na toksikološke analize u Naučni institut za veterinarstvo u Novi Sad. I ovog puta ornitolozi očekuju brzu, stručnu i neodložnu analizu leševa belorepana, utvrđivanje tačnog uzroka uginuća, i brzo podnošenje prijave pravosudnim organima za ubijanje strogo zaštićene vrste. U Društvu posebno ističu da se nadaju da danak koji su nekontrolisanoj upotrebi pesticida najverovatnije platili ovi orlovi neće biti zabašuren, ko god se pojavio u ulozi osumnjičenih za ovo krivično delo. Prostrane Bosutke šume u istočnom sremu, oko Morovića i Višnjićeva, jedno su od naših najznačajnijih boravišta orlova belorepana, kao i najveći kompleks nizijskih hrastovih šuma u ovom delu Evrope. U njima se svake godine gnezdi 8-9 parova orlova belorepana.

  Foto: Saša Preradović

  Kontakt: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, 021/6318343, e-mail: sekretar@pticesrbije.rs