• Poziv na edukativno-istraživački program za mlade „Stopama prvih botaničara”

  Pozivamo mlade srednjoškolskog uzrasta da se prijave na edukativno-istraživački program „Stopama prvih botaničara” u organizaciji Pokreta gorana Novog Sada.
  Program se sastoji iz tri vikend obuke u „Ekološkom centru Radulovački” u Sremskim Karlovcima:

  - 27-28.08.
  - 03-04.09.
  - 09-10.09.

  Cilj projekta je da omogući mladima da steknu kompetencije na polju botanike, kroz neformalno obrazovanje, koja je preduslov za proučavanje i aktivnu zaštitu biodiverziteta, te takođe služi i kao alat za edukacijy mladih za samostalan naučni i terenski rad u pomenutom polju. Unapređenjem znanja, veština i vrednosti mladih tokom realizacije programa, polaznici će biti podstaknuti i osnaženi za dalju promociju nauke. Na programu grupa od 15 mladih uzrasta 15-19 godina, će proći kroz faze botaniziranja, terenskog rada, prikupljanja, determinacije i preparacije biljnog materijala, osnova ekologije i zaštite biodiverziteta i primena geografskih informacionih sistema u zaštiti životne sredine, pod stručnim mentorstvom iskusnih terenskih biologa i osoba koji su prethodnih godina vodili omladinske edukativne kampove.

  Najveći deo programa učesnici će se provesti u prirodi, radeći na terenu, u lokalitetima Fruške gore i Koviljsko-petrovaradinskog rita. Učesnicima će na raspolaganju biti bicikli i katamaran, kako bi mogli da pristupe svim delovima pomenutih lokaliteta.

  Voziće se biciklima, katamaranom po Dunavu, obilaziti Koviljsko-petrovarinski rit, ali i posetiti značajne naučne institucije u Novom Sadu - PMF, Departman za biologiju i ekologiju i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i sarađivati sa njihovim profesorima.

  Poziv je otvoren za sve mlade sa teritorije Vojvodine, uzrasta 15-19 godina Participacija za učešće iznosi 3.000,00 dinara po učesniku za sva tri vikend seminara (uključuje troškove smeštaja u „Ekološkom centru Radulovački”, ishrane u restoranu, sva predavanja i materijal za rad), a ostatak je pokriven od strane donatora. Prijave su otvorene do 15. jula 2016. godine. Prijavu se mogu poslati na office@pokretgorana.org.rs sa naznakom: Prijava za seminar „Stopama prvih botaničara”. Za maloletne osobe potrebna je saglasnost roditelja ili staratelja koji možete preuzeti sajtu Pokreta gorana. Prijave su otvorene do 15. Jula 2016. godine, više o prijavi na internet stranici www.pokretgorana.org.rs ) Ovaj edukativno-istraživački program se održava svakog leta od 2011. godine i podržan je ove godine od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice-nacionalne manjine.

  Za sve informacije obratite se kancelariji Pokreta gorana na brojeve telefona: 021/451-788 i 021/881-027 ili na e-mail: office@pokretgorana.org.rs ili koordinatoru projekta Tamari Gavrilović na 060/0523-865.