• Srbija otvara novo poglavlje u upravljanju otpadom • Kako bi uskladila svoje standarde sa evropskim, jedan od uslova koji će Srbija morati da ispuni jeste uvođenje kružne ekonomije u proces same proizvodnje, odnosno korišćenje otpada kao resursa u industriji. Kako bi se ovo omogućilo neophodno je: Povećati stepen reciklaže, rešiti problem opasnog i istorijskog otpada i omogućiti saradnju javnog i privatnog sektora u cilju kreiranja povoljnog poslovnog ambijenta za nove investitore – zaključak je panela „Novo poglavlje u upravljanju opasnim otpadom u Srbiji“, koji je održan danas u Novom Sadu, u organizaciji kompanije Miteco i ISWA Svetskog kongresa 2016.

  Učesnici panela su bili:

  Jean-Paul Leglise, predsedavajući ISWA Radne grupe za opasan otpad
  Dr Stefan Salhofer, Univerzitet prirodnih resursa i primenjenih nauka u Beču
  Peter Hodeček, predstavnik Evropske federacije za upravljanje otpadom „FEAD“
  Nenad Marković, direktor za proizvodnju energije, JP EPS, Ogranak „TE-KO Kostolac“

  Imajući u vidu i svoj status u pristupanju EU, Srbija ima obavezu da otvori novo poglavlje u upravljanju opasnim otpadom u okviru Poglavlja 27, pa je ovaj panel, zajedno sa relevantnim učesnicima, imao za cilj da da uvid u moguće načine za ispunjenje propisanih rokova i unapređenje sistema za upravljanje opasnim otpadom u našoj zemlji.


Povratak na početnu stranu