• Sprema se saniranje Velikog bačkog kanala - Za nedostajuću kanalizacionu mrežu 2,44 mil EUR  Veliki ekološki problem koji predstavlja Veliki bački kanal, kao i njegov desni krak, poznatiji kao Begejac uskoro bi mogao biti saniran, jer je u planu izgradnja nedostajuće kanalizacione mreže u Crvenki i Kuli, čime će se sprečiti odlivanje fekalnih voda u ovaj kanal koji ga čini najcrnjom ekološkom tačkom u kulskoj opštini.

  Naime, Veliki bački kanal sa svojih 18,5 kilometara od Crvenke i Kule do Vrbasa predstavlja najzagađeniji vodotok u Evropi, a osim zagađenja vode, meštani tri mesta već godinama ratuju sa izuzetno neprijatnim mirisom koji se širi sa VBK i Begejca.

  Opštinska vlast u Kuli raspisala je javnu nabavku za završetak kanalizacije u Crvenki i Kuli i izgradnju potisnog voda između ova dva naselja, posao vredan oko 600 miliona dinara.

  – Novac je obezbeđen iz opštinskog budžeta, od takse za zagađenje životne sredine, kao i kreditom od Bance Intesa u visini od 2,44 mil EUR. Kredit je odobre n pod vrlo povoljnim uslovima, sa grejs periodom od godinu dana, rokom otplate od sedam godina i ukupnom kamatom od 370.000 EUR. Očekujemo i finansijsku pomoć iz Ekološkog fonda Srbije - kazao je Velibor Milojičić, zamenik predsednika opštine Kula.

  Posao predviđa izgradnju ukupno 50 kilometara cevovoda, i to 28 kilometara kanalizacione mreže u Crvenki, 13 kilometara u Kuli, kao i 9 kilometara potisnog voda od Crvenke do kolektora otpadnih voda u Kuli. Izgradnjom kanalizacije i potisnog voda, otpadne vode iz domaćinstava prikupljaće se u magistralnom kolektoru, izgrađenom između Kule i Vrbasa.

  Vlada Srbije je u izgradnju kolektora uložila 106 miliona dinara. Kulski deo kolektora, sa dve crpne stanice, završen je prošle godine, a vrbaski još 2008. Planirano je da kanalizacija i potisni vod u kulskoj opštini budu gotovi za 250 radnih dana.


Povratak na početnu stranu