• Bogosavljević Bošković: Ministarstvo osniva Stručni savet Nacionalnih parkova


    „Osnivanje Stručnog saveta Nacionalnog parka je jedna od novina koji Ministarstvo uvodi trudeći se da u svom radu unapredi zaštitu prirode o čemu svedoče i izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode i nacrt Zakona o nacionalnim parkovima. Stručni savet je stručno i konsultativno telo koje prati i analizira programe i projekte iz oblasti zaštite prirode i održivog korišćenja prirodnih resursa. Pod tim podrazumevam Plan upravljanja Nacionalnim parkom; Program upravljanja Nacionalnim parkom; Programe i projekte kojima se sprovode mere i aktivnosti zaštite i razvoja Nacionalnog parka. Stručni savet će imati pet članova, koji se imenuju na 5 godina, koji svojim naučnim i stručnim radom prate i analiziraju oblast zaštite prirode i održivog korišćenja prirodnih resursa“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković prilikom posete Nacionalnom parku Kopaonik.

    Bogosavljević Bošković je podsetila na uvođenje statusa službenog lica za čuvare zaštićenoh područja i dodala da će se u narednom periodu osnivati i Savet korisnika Nacionalnog parka, kako bi se obezbedio interes lokalnog stanovništva i korisnika Nacionalnog parka. Savet će biti formiran od predstavnika lokalnih samouprava, organizacija i udruženja čija se aktivnost odvija na području Nacionalnog parka ili u zaštitnoj zoni, s tim da se u rad Saveta korisnika mogu  uključivati i drugi članovi nosioci prava korišćenja i eksperti sa savetodavnim glasom. Uloga Saveta korisnika Nacionalnog parka je da donosi preporuke o lokalno značajnim stvarima u okviru zakonom propisanih mera koji se tiču Nacionalnog parka i da ih upućuju Upravljaču ili Savetu Nacionalnog parka.

    Ministar Bogosavljević Boškoviće se osvrnula na rad Nacionalnog parka Kopaonik i izjavila: „U proteklom periodu učinjeno je mnogo, ali to uvek može biti bolje. Na primer, u cilju povećanja brojnosti pastrmke u vodama Parka, koja je nekada naseljavala samo delove Samokovske reke, preduzimaju se i periodična poribljavanja. Njihov cilj je ustanovljavanje stabilne populacije potočne pastrmke, koje mogu predstavljati i potencijal za razvoj rekreativnog ribolova, čime bi se upotpunila i turistička ponuda ali i vršila promocija, edukacija i prezentacija samog Parka.

    „Nacionalni park „Kopaonik“, je nacionalni park sa svim svojim specifičnostima i obeležjima i vrednostima sa jedne strane, ali i najatraktivniji i najintenzivniji zimski turistički centar u Srbiji. Jako je teško uskladiti i pomiriti te dve osnovne funkcije planine Kopaonik, uz neophodno preduzimanje svih mera za očuvanje zaštićenog područja i zaustavljanja dalje degradacije prostora Nacionalnog parka „Kopaonik“, a istovremeno voditi računa o potrebama razvoja Kopaonika kao turističkog centra. Pokušali smo da Nacrtom zakona o Nacionalnim parkovima upravo i uskladimo te dve funkcije planine Kopaonik“, zaključila je ministar Bogosavljević Bošković.