• Reciklažni centar u Pančevu mesečno primi oko 100 tona otpada

  Reciklažni centar javno-komunalnog preduzeća Higijena u Pančevu mesečno primi i do 100 tona otpada za reciklažu. Najviše ima papira, plastike i stakla. Grad Pančevo podržava i podstiče razvoj reciklaže, jer time štiti životnu sredinu i smanjuje broj divljih deponija i u gradu i u selima.

  Grad zbog toga ulaže novac ne samo u opremanje reciklažnog centra, već i u edukaciju građana svih uzrasta o značaju reciklaže u zaštiti životne sredine. U cilju očuvanja životne sredine, Grad je 2014. izdvojio 70 miliona dinara za infrastrukturu Centra za sakupljanje i razvrstavanje reciklabirnih materijala i kupovinu kontejnera. Od tada, namera je da se građani motivišu i da nerazgradive materijale poput plastike, stakla, aluminijuma i drugih donose u ovaj Centar.

  - Građani i po Zakonu imaju obavezu da odvajaju ambalažni otpad i da tako čist donesu u Centar. Pravna lica su u obavezi da iz komunalnog otpada izdvajaju ambalažni otpad - rekla je Jovanka Dakić, rukovodilac sektora za upravljanje otpadom i zaštite životne sredine JKP Higijena Pančevo.

  U Centar, dnevno, dođe tridesetak ljudi koji ostavi ambalažni otpad i sklopi se oko 300 ugovora sa pravnim licima.

  - Na nekom mesečnom nivou, prosečno, nekih šest tona tvrde plastike, 10 tona ambalažnog stakla – tegli, flaša. Oko 25-30 tona pet ambalaže, 60 tona papira i više. Težimo da te količine budu veće – kazala je Jovanka Dakić.

  Izvor: e-kapija