• Radionice LEED V4 - Prvi put u Srbiji!


  Savet zelene gradnje Srbije u saradnji Sa kompanijom Energo - Partnerom Americkog saveta zelene gradnje za edukaciju organizuje dve radionice o poslednjoj, četvrtoj verziji LEED standarda, koja je stupila na snagu 2013. godine.

  Radionice „Uvod u novi LEED v4 sistem sertifikacije“ i „LEED v4 Sistem sertifikacije - Razumevanje LEED protokola za projektovanje i gradnju (LEED BD+C)“ vodiće Dipl.Ing Marija Golubović, akreditovani LEED profesionalac, nosilac licence USGBC Faculty čime je ovlašćena da predaje u skladu sa programima Saveta zelene gradnje SAD (USGBC), član Borda direktora Saveta zelene gradnje Srbije i suosnivač i direktor projektantsko-konsultantske firme Energo Energy Efficiency Engineering koja je zvanični USGBC Educational Partner.

  RADIONICA 1 – Uvod u novi LEED V4 sistem sertifikacije


  http://www.serbiagbc.org/rs/edukacija/179/LEED-v4-Radionice-u-oktobru-2014/
  Radionica će biti na srpskom jeziku, a prilozeni materijali u originalnom obliku – na engleskom jeziku
  13. oktobar 2014. godine!
  Mesto – zgrada kompanije Strabag u ulici Antifašističke borbe 13 A, Novi Beograd
  Vreme trajanja – 9:00 – 13:00h
  Cena: 160 EUR za članove Saveta i 200 EUR za ostale

  RADIONICA 2 – LEED V4 sistem sertifikacije za projekat i izgradnju zgrada

  http://www.serbiagbc.org/rs/edukacija/179/LEED-v4-Radionice-u-oktobru-2014/
  Radionica će biti na srpskom jeziku, a prilozeni materijali u originalnom obliku – na engleskom jeziku
  14. oktobar 2014. godine!
  Mesto – zgrada kompanije Strabag u ulici Antifašističke borbe 13 A, Novi Beograd
  Vreme trajanja – 9:00 – 17:00h
  Cena: 270 EUR za članove Saveta i 300 EUR za ostale

  Prijavite se odmah – broj mesta je ograničen! http://www.serbiagbc.org/rs/kontakt/
  Više informacija o LEED v4 radionicama kao i o načinu prijavljivanja mo�te pogledati na našoj internet stranici - http://www.serbiagbc.org/rs/edukacija/179/LEED-v4-Radionice-u-oktobru-2014/

  Do sada je kroz edukativne programe Saveta prošlo preko 500 profesionalaca iz zemlje i inostranstva koji su na našim radionicama i kursevima upotpunili svoje znanje iz oblasti zelene gradnje i stekli međunarodno priznate sertifikate.

  Očekujemo Vas!