• Prosečno srpsko domaćinstvo troši 11,3% ukupnih prihoda na energente
    Prosečno srpsko domaćinstvo koristi 4.700 kilovat-sati godišnje, što je na nivou potrošnje u drugim zemljama Jugoistočne Evrope, ali višestruko više nego u EU. Razlozi za ovo leže u energetskom siromaštvu - pokazala je studija na regionalnoj konferenciji Energetsko siromaštvo, koja se pod pokroviteljstvom Evropske komisije održava u Sarajevu.

    Kako je istaknuto na skupu, na kome su prisustvovale organizacije uključene u projekat Održiva energetska strategija Jugoistočne Evrope iz celog regiona zapadnog Balkana prosečno srpsko domaćinstvo troši 11,3% ukupnih prihoda na račune za energente (struja, voda, gas).

    - U Srbiji su, u poređenju sa prihodima domaćinstva, relativno visoki računi za korišćenje energije, čemu umnogome doprinosi neefikasan sistem grejanja, bez obzira na to o kom energentu je reč, i izuzetno loši građevinski preduslovi koji dovode do toga da se znatna količina energije rasipa kroz neizolovane zidove, lošu drvenariju, ali i stare električne uređaje - objašnjava Lidija Kesar iz beogradske organizacije Fraktal koja je predstavila studiju o energetskom siromaštvu za Srbiju.

    Ipak, za razliku od drugih zemalja regiona, Srbija je kreirala sistem zaštite ljudi koji mogu da budu ugroženi po pitanju cene energenata, kroz Uredbu o energetski ugroženom kupcu.

    Izvor: e-kapija

Povratak na početnu stranu