• Prijava za Sat za našu planetu

  Uključi se u Sat za našu planetu!


  Rok za prijavu za Sat za našu planetu je ponedeljak 05. mart 2016.


  Prijava

  Da biste se prijavili za učestvovanje u ovogodišnjem Satu za našu planetu, molimo vas da to uradite na sledeći način:

  Preuzmite odgovarajući prijavni formular sa desne strane ove stranice. Ukoliko prijavljujete grad ili opštinu, molimo da preuzmete formular za gradove i opštine. Ukoliko prijavljujete školu, vrtić ili fakultet, molimo da preuzmete formular za škole. Ukoliko prijavljujete nevladinu organizaciju molimo da preuzmete formular za NVO. Molimo gradove i opštine širom Srbije da u prijavi obavezno navedu objekte na kojima će biti isključena dekorativna rasveta.

  Popunite prijavni formular sa svim traženim podacima. Molimo obratite pažnju na napomene. Molimo promenite ime formulara da odgovara imenu vaše institucije, organizacije ili ustanove.

  Pošaljite nam popunjen prijavni formular na e-mail adresu serbia@wwfdcp.org.

  Molimo vas da nam prijavne formulare pošaljete najkasnije do ponedeljka 05. marta. Veb banere za vaš vebsajt i druge digitalne promotivne materijale možete preuzeti od 07. marta putem linka:
  wwf.rs/ sat_za_nasu_planetu/materijali.