• Pozorišna predstava u službi reciklaže

    Opština Bela Crkva uz podršku Nemačke organizacije za meĎunarodnu saradnju - GIZ i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine organizovala je audiciju za izbor glumaca za predstavu „Čarobno jezero“ u subotu 27.09.2014. u opštinskom Centru za kulturu. Predstava promoviše uspostavljanje reciklažnih ostrva na 5 lokacija u gradu, gde će graĎani u posebne kontejnere moći da odlože papir i karton, PET i ambalažno staklo. Sav sakupljen materijal biće putem reciklaže ponovo vraćen u upotrebu. Na taj način smanjiće se količina otpada koji završava na deponiji, a graĎani će imati lepše i zdravije okruženje. Učenici Tehničke škole „Sava Munćan“ su u sklopu projektnih aktivnosti GIZ projekta IMPACT izradili 5 žičanih kontejnera za selektivno sakupljanje PET ambalaže. Kako bi opština Bela Crkva dobila veću podršku svojih graĎana u nastojanju da uvede razdvajanje otpada i pospeši reciklažu, predstava će posebno isticati značaj svakog pojedinca u čitavom sistemu. Svaki gledalac predstave donosiće stare novine, PET, staklene flaše i tegle i na licu mesta ih izdvajati u posebne kontejnere. Da bi graĎani znali gde mogu da odlože navedene vrste otpada na poleĎini računa za odvoženje smeća biće navedene lokacije reciklažnih ostrva u gradu.

    Na audiciji su izabrano 15 talentovanih učenika koji će raditi na predstavi u naredna 2 meseca, a premijera predstave zakazana je za kraj godine. Mladi Bele Crkve će tokom naredne godine izvoditi predstavu na celoj teritoriji opštine i na taj način pozivati graĎane da podrže reciklažu.

    Opština Bela Crkva će spojiti lepo i korisno, kako bi svoje graĎane na zabavan i edukativan način uključila u proces reciklaže i selektivnog odlaganja otpada. Korist će biti obostrana - manje otpada na deponijama i čistija i zdravija Bela Crkva.