• Posađene sadnice paulovnije
    Zeleni zaštitni pojas oko vodozahvata u Vrbasu

    Danas je započeta akcija sadnje 300 sadnica paulovnije oko vodozahvata u Vrbasu. Pripreme za sadnju obavljaju se već nekoliko dana za ovaj izuzetno važan ekološki posao, uz angažovanje radnika JKP "Komunalac", RJ "Vodovod".

    Vodozahvat u Vrbasu nalazi se na obodu Vrbasa i prilično je izložen štetnim hemijskim uticajima sa okolnih polja, koji se nanose vetrom. Kada ovo drveće stasa imaće važnu zaštitarsku ulogu prema zapadnom delu Vrbasa u kojem živi nekoliko hiljada građana, a imajući u vidu da je paulovnija drvo sa karakteristikama visoke absorpcije štetnih materija iz vazduha, koje ona neutrališe kroz svoje velike listove.

    Ekološki pokret Vrbasa je proizveo ove sadnice, a za potrebe Vodozahvata otkupio ih je CARITAS SRBIJE, koji je time i donator cele aktivnosti.