• Pojačane kontrole i kažnjavanje nesavesnih građana  Do kraja oktobra, Komunalna policija i radnici inspekcije obilaziće pojačanim intenzitetom širi centar Novog Sada i kažnjavati građane koji nesavesno odlažu otpad u podzemne kontejnere.

  Reč je o akciji koju je JKP „Čistoća“ pokrenula u saradnji sa ovim službama, kako bi se pojačala svest o neophodnosti održavanja javne higijene na primeren način, posebno imajući u vidu da će od 1. novembra biti pokrenut projekat primarne separacije otpada i njegovo razvrstavanje na komunalni i ambalažni.

  Budući da su se u pojedinim medijima pojavile informacije da će „građani biti kažnjavani ukoliko ne razdvajaju komunalni i ambalažni otpad“, ovom prilikom Vas obaveštavamo da to nije tačno. Građanima Novog Sada JKP „Čistoća“ pokušava na ovaj način samo da olakša postupak razdvajanja otpada i da im pruži punu podršku u ovom procesu na kom treba da radimo zajedno.

  Kažnjavanje i kontrole se odnose na one građane i preduzeća koji odlažu otpad pored kontejnera, donose krupni otpad i građevinski šut pored kontejnerskih mesta i zatrpavaju podzemne kontejnere praveći tako male divlje deponije. Prema važećoj Odluci o održavanju čistoće u Novom Sadu, kazne za fizička lica iznose 8.000 dinara. Za pravna lica te kazne iznose od 50 hiljada do milion dinara.

  Mandatne kazne i prijave će dobiti i oni građani koji iznose smeće iz kontejnera i nezakonito sakupljaju sekundarne sirovine, koje od trenutka ubacivanja u kontejnere postaju vlasništvo JKP „Čistoća“, odnosno Grada Novog Sada. Stajanje na put nelegalnom sakupljanju sekundarnih sirovina i uništavanju gradske imovine je, takođe, vrlo važan korak ka uspehu projekta primarne separacije u Novom Sadu.

  Ovom prilikom apelujemo na građane da vode računa o odlaganju otpada i čine to na primeren način, kako bismo zajedno održavali naš grad čistim i urednim.

Povratak na početnu stranu