• Počeo projekat primarne separacije otpada
    01.novembar. 2016.
    U širem centru Novog Sada danas je počeo pilot-projekat primarne separacije otpada. U prvoj fazi biće obuhvaćeno staro jezgro, Žitni trg i deo oivičen Beogradskim kejom i Ulicom Maksima Gorkog. Ukupno oko 15 hiljada domaćinstava imaće priliku da smeće razdvoje kući i ubace ga u podzemne kontejnere koji su razdvojeni i obeleženi plavim nalepnicama za ambalažni i zelenim za komunalni otpad.

    - U ovom izuzetno važnom poslu, koji je ujedno i naša zakonska obaveza imamo podršku grada, koja se, između ostalog, ogleda i u tome što će komunalna policija i inspekcija pojačano obilaziti kontejnerska mesta i novčano kažnjavati sve one koji nesavesno odlažu smeće. Budući da su se u pojedinim medijima pojavile informacije da će „građani biti kažnjavani ukoliko ne razdvajaju komunalni i ambalažni otpad“, ovom prilikom Vas obaveštavamo da to nije tačno. Građanima Novog Sada JKP „Čistoća“ pokušava na ovaj način samo da olakša postupak razdvajanja otpada i da im pruži punu podršku u ovom procesu na kom treba da radimo zajedno – istakao je direktor JKP "Čistoća" Vladimir Zelenović.

    On je još jednom podvukao da se kažnjavanje i kontrole odnose na one građane i preduzeća koji odlažu otpad pored kontejnera, donose krupni otpad i građevinski šut pored kontejnerskih mesta i zatrpavaju podzemne kontejnere praveći tako male divlje deponije. Prema važećoj Odluci o održavanju čistoće u Novom Sadu, kazne za fizička lica iznose 8.000 dinara. Za pravna lica te kazne iznose od 50 hiljada do milion dinara.

    Ambalažni otpad na Gradsku deponiju odnose posebna vozila, koja su jasno obeležena, a posle separacije on će biti poslat na dalju reciklažu.

Povratak na početnu stranu