• U zamrzivaču u Zrenjaninu pronađene i oduzete mrtve jedinke strogo zaštićenih vrsta ptica i sisara  Dana 15.09.2015. Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine u prisustvu stručnog lica Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, uz podršku Policijske stanice Zrenjanin, a po prijavi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, u zamrzivaču kod J.P. pronašla je 19 jedinki strogo zaštićenih vrsta životinja i to:

  divlja guska (Anser anser) – 2 jedinke
  patka čegrtuša (Anas strepera) – 1 jedinka
  ćubasta patka (Aythya fuligula) - 1 jedinka
  patka kašikara (Anas clypeata) – 5 jedinki
  morska utva (Tadorna tadorna) - 1 jedinka
  pčelarica (Merops apiaster) - 5 jedinki
  jarebica kamenjarka (Alectoris graeca) – 3 jedinke
  stepski tvor (Putorius eversmanni) - 1 jedinka

  Navedene jedinke su strogo zaštićene vrste prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divlјih vrsta bilјaka, životinja i glјiva („Sl.Gl.RS“ 5/10; 47/11). U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl.Gl.RS“ 36/09; 88/10;91/10-isp.) zabranjeno ih je ubijati, hvatati, držati ili na bilo koji način pribavlјati i sl.

  Lice kod kog su pronađene navedene jedinke je upravnik lovišta, odnosno radnik stručne službe u Lovačkom udruženju “Grad Zrenjanin“. Posao stručne službe je između ostalog obavlјanje stručnih aktivnosti zaštite i unapređivanja populacija divlјači, a držanje mrtvih retkih i zaštićenih vrsta predstavlja upravo suprotno, ugrožavanje divljači, zaštićenih vrsta i biodiverziteta uopšte.

  Prema Pravilniku o odštetnom cenovniku za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane nedozvolјenom radnjom u odnosu na strogo zaštićene i zaštićene divlјe vrste („Sl. Glasnik RS“, br. 37/10), ukupna visina odštete za navedene jedinke iznosi 2.050.000,00 dinara.

  Više informacija: mr Nikola Stojnić,
  Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Radnička 20a, 21000 Novi Sad
  Pomoćnik direktora za sektor zaštite prirode , 021 4896 306, 066 381494