• Nelt objavio prvi izveštaj o održivom poslovanju
    Beograd 18. oktobar 2016. godine - Kompanija Nelt u Srbiji objavila je prvi Izveštaj o održivom poslovanju „Distribuiramo odgovorno" u skladu sa međunarodno priznatom GRI metodologijom. U ovom Izveštaju su, kroz merljive pokazatelje, predstavljeni važni aspekti poslovanja i dostignuća koje je Nelt Co, kao društveno odgovorna kompanija, ostvario u prethodne dve godine, u oblastima odgovornosti prema tržištu, zaposlenima, životnoj sredini i lokalnoj zajednici.

    ,,Prethodne dve godine su za nas bile izuzetno uspešne. Uz organski, stabilan rast poslovanja, mnogo toga smo učinili na polju same održivosti. Uveli smo sistemsko unapređivanje znanja i veština naših zaposlenih kroz dodatne sate treninga i obuke, podigli smo efikasnost uvođenjem novih tehnologija, racionalnije koristimo prirodne resurse, a lokalne zajednice kontinuirano pomažemo kroz realizaciju naše dugogodišnje strategije društveno odgovornog poslovanja. Izveštavanje za nas podrazumeva kontinuitet dijaloga sa stejkholderima a metodologija koju smo ovom prilikom koristili omogućava transparentnost poslovanja i uporedivost naših dostignuća sa kompanijama koje posluju u istoj oblasti, u svetu i kod nas“, izjavio je Boris Mačak, Izvršni direktor kompanije Nelt Co.

    GRI je međunarodna nezavisna organizacija koja utvrđenom metodologijom daje smernice kompanijama, vladama i drugim organizacijama da razumeju i komuniciraju uticaj poslovanja na ključna pitanja održivosti, kao što su klimatske promene, ljudska prava, korupcije, zaštita životne sredine i mnogi drugi. GRI uvodi standard u izveštavanje omogućavajući da izveštaji budu uporedivi. U kontekstu sve većih zahteva za transparentnošću, intenzivnije izveštavanje o održivosti i društveno odgovornom poslovanju postalo je nezaobilazna praksa i jedan od najefikasnijih načina komunikacije. Takođe, Evropski parlament je 2014. godine izglasao zakon po kojem će kompanije sa više od 500 zaposlenih biti u obavezi ovakve vrste izveštavanja. U Srbiji je, do sada, 12 kompanija publikovalo Izveštaj o održivom poslovanju po GRI standardu.

    Neltov izveštaj o održivom poslovanju „Distribuiramo odgovorno“ možete pronaći na sajtu
    www.nelt.rs

Povratak na početnu stranu