• JP „Vojvodinašume“ tokom cele godine u akciji: „Ne prljaj - Nemaš izgovor!“    JP„ Vojvodinašume“, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, bave se i problematikom pojave ilegalnih deponija na teritoriji gde je korisnik. Akcije uklanjanja se sprovode u kontinuitetu, zavisno od potreba .

    Pored prethodno navedenih aktivnosti, JP„ Vojvodinašume“, učestvuje i u sakupljanju otpada, koje se naročito javlja u vikend naseljima, mestima predviđenim za okupljanje građana, sportskih ribolovaca itd. Na ovom zadatku, nam se povremeno pridružuju i razne institucije, kao što su: NVO, lovačka i ribolovačka udruženja, škole i lokalne zajednice. Tom prilikom se sakupljeni otpad, otprema vozilima JP “Vojvodinašume“, na registrovane lokalne deponije.

    JP „Vojvodinašume“ upućuje apel široj javnosti, da zajedničkim naporima čuvamo prirodu, između ostalog i tako što ćemo iza sebe, nakon boravka u šumi, ostaviti samo:“...tragove svojih stopa“.

 

Povratak na početnu stranu