• Međunarodni popis ptica vodenih staništa (IWC) u Srbiji 2016. godine


    10.1.2016. – Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije javlja da je počeo rad na Međunarodnom popisu ptica vodenih staništa (International Waterbird Census - IWC), koji inače predstavlja jedan od najstarijih i najmasovnijih akcija monitoringa ptica u svetu. U Srbiji će se ovaj popis i ove godine održati od 10. do 30. januara kada popisivači treba da u koordinaciji sa svojim lokalnim koordinatorima posete svoje planirane lokalitete. Već sada imamo preko 150 prijavljenih popisivača, kao i preko 500 monitoring lokaliteta koje će oni posetiti za vreme trajanja popisa.

    I ove godine će se popisivanje uraditi u saradnji sa brojnim organizacijama, staraocima zaštićenih područja i drugim institucijama koje rade na zaštiti životne sredine. Naši volonteri će, kao i prethodnih godina, pokušati da obiđu što duže deonice tokova Velike Morave, Save, Tise i Drine koji protiču kroz Srbiju, a ponovo je u planu da se obiđe ceo tok Zapadne Morave. Reka Dunav i dalje predstavlja najveći izazov za obilazak budući da se radi o skoro 600 rečnih kilometara sa brojnim Dunavcima, adama i mrtvajama. Osobenost ovogodišnjeg IWC-a biće i istraživanje polne strukture populacije sve ugroženije riđoglave patke.


    Važno je napomenuti da se svi zainteresovani mogu se priključiti popisu. I kao početnici svi mogu na određeni način svojim radom doprineti unapređenju znanja o zimskoj rasprostranjenosti ptica u Srbiji. Dovoljno je samo da se prijavite nacionalnom koordinatoru, potom ćete dobiti svoja zaduženja ili se pridružiti nekoj vama lokalnoj radnoj ekipi.

    Podaci se nakon popisa sabiraju i u vidu nacionalnog izveštaja šalju u svetsku bazu podataka koju održava Wetlands International. Inače, ove godine je jubilarni 50. IWC popis, a u okviru istog će tokom godine biti organizovan niz aktivnosti širom sveta. Nadamo se da ćemo našim doprinosom iz Srbije još više uveličati ovaj veliki jubilej.

    www.pticesrbije.rs