• Kontrola ugostiteljskih objekata, merenje nivoa buke, kontrola slivnika i javne rasvete
 • Turistička i inspekcija za zaštitu životne sredine Sekretarijata za inspekcijske poslove, uz asistenciju Komunalne policije, nastavile su prošle nedelje akciju noćnih kontrola ugostiteljskih objekata u Cetinjskoj, Zetskoj i Skadarskoj ulici. Utvrđeno je da u tri objekta nije poštovano propisano radno vreme, o čemu su sačinjeni zapisnici, a protiv prekršilaca će biti podneti zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka, rekla je Sonja Podunavac, sekretarka za inspekcijske poslove.

  Prema njenim rečima, inspektori za zaštitu životne sredine doneli su sedam rešenja kojima je naloženo merenje nivoa buke u životnoj sredini, pet rešenja o zabrani upotrebe instaliranih izvora buke do sprovođenja akustičnih mera zaštite od buke, jedno rešenje kojim je naloženo merenje nivoa nejonizujućeg zračenja, jednom javnom preduzeću je naloženo da donese akcioni plan radi dostizanja graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode, osnivaču stolarske radionice da izvrši merenje emisije zagađujućih materija u vazduh i naložena su dva vanredna ispitivanja i analize uzoraka tehnoloških otpadnih voda.

  – Kontrole nelegalne prodaje su svakodnevne, organizovanjem dežurstava i pojačanim radom mobilnih ekipa koje čine inspektori i pripadnici Komunalne policije. Kontrole su redovne na prostoru oko pijaca „Vidikovac”, „Skadarlija” i OTC „Novi Beograd” – Blok 42, kao i na teritoriji opštine Zemun. Pri tome je doneto 19 rešenja kojima se neregistrovanim subjektima nalaže upis u Osnovni registar i zabranjuje obavljanje delatnosti.

  Izvršeno je devet oduzimanja robe od nelegalnih prodavaca, 10 uklanjanja očigledno napuštene robe, podneto 17 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Izdato je 11 prekršajnih naloga u zaprećenom iznosu od 55.000 dinara – istakla je Sonja Podunavac.

  U saradnji sa komunalnom inspekcijom Novog Beograda, Komunalnom policijom i JKP „Gradska čistoća” svakodnevno je kontrolisan komunalni red i sprečavana nelegalna prodaja na teritoriji Novog Beograda, oko OTC-a u Bloku 42. Tokom ovih aktivnosti izdata su dva prekršajna naloga, roba je oduzeta od sedam nelegalnih prodavaca protiv kojih su podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka, a rešenjima im je naložen upis u osnovni registar i zabranjeno obavljanje delatnosti do ispunjenja uslova. Preko JKP „Parking servis” uklonjeno je šest nepropisno parkiranih vozila sa javne površine. Prekršiocima su izdati prekršajni nalozi. Izdato je 285 prekršajnih naloga za nepropisno parkirana vozila na javnoj površini i u kolovoznoj traci. Po nalogu komunalnih inspektora radnici JKP „Gradska čistoća” uklonili su četiri kubna metra starih stvari, veće količine ostavljenih stvari i kućnog smeća sa javne površine oko parkinga. Izvršena je i kontrola javne rasvete (urednost stubova i ispravnost svetiljki) oko pijace. Doneto je rešenje kojim je PD „Elektrodistribucija Beograd” d.o.o. naložena sanacija stubova i postavljanje poklopaca na stubovima javne rasvete. Doneto je rešenje kojim je „Zelenilu – Beograd” naloženo saniranje javne zelene površine, kao i uklanjanje reklamnih tabli postavljenih od nepoznatih lica, pokrenut je upravni postupak u kome je JP „Železnice Srbije” naloženo da postavi deo ograde koji nedostaje, u dužini od tri kvadratna metra, kao i čišćenje površine koja im je data na upravljanje i staranje, a očišćeni su i parkinzi.

  – Organizvane su kontrole slivnika kišne kanalizacije i kritičnih tačaka kišne kanalizacije na Novom Beogradu. Pregledane su 44 ulice, odnosno 2.287 slivnika, od kojih 114 u trenutku kontrole nije bilo u funkciji. Nastavljena je kontrola slivnika kišne kanalizacije na opštini Zvezdara u sledećim saobraćajnicama: Madridskoj, Vladimira Gortona, Gusinjskoj, Živka Davidovića, Lazara Trifunovića, Vitezova Karađorđeve zvezde, Samjuela Beketa i Aleksandra Bijelića. Za dva slivnika koji nisu bila u funkciji dati su nalozi preko zapisnika. Pregledani su slivnici u Karađorđevoj, Savskoj, Požeškoj, Svetolika Lazarevića Laze i Omladinskih brigada. Doneto je pet rešenja kojima je naloženo čišćenje slivnika u ovim ulicama – kazala je sekretarka za inspekcijske poslove.

  Prema njenim rečima, izvršen je inspekcijski nadzor objekata javnog osvetljenja u sledećim saobraćajnicama: Makedonskoj, Ljubomira Mucija Draškića, Dečanskoj, Zelenom vencu, Jug Bogdanovoj, Maršala Birjuzova, Bulevaru kralja Aleksandra, na Obilićevom vencu, u Savskoj, Ličkoj, na Trgu Nikole Pašića, u Zmaj Jovinoj, na Terazijama, u Takovskoj i Sremskoj. Doneće se 15 rešenja za dovođenje javne rasvete u funkciju. Kontrolsano je i stanje javnih zelenih površina (drvoredi i rekviziti) u Bulevaru Mihajla Pupina, Palmira Toljatija, Omladinskih brigada, na Zelenom vencu, Trgu republike i u Kosovskoj ulici. Doneto je šest rešenja za otklanjanje nedostataka. U toku je kontrola čistoće i urednosti spoljnih delova zgrada i dvorišta vrtića. Završena je kontrola 21 časovnika, povodom prelaska na zimsko računanje vremena. Svi časovnici su ispravni i pokazuju tačno vreme.

  Preko JKP „Parking servis” vršeno je uklanjanje nepropisno parkiranih vozila. Sa javnih zelenih površina uklonjeno je 37 vozila, pet sa drugih površina i jedno neregistrovano i havarisano vozilo. Organizovana je i akcija, u saradnji sa Komunalnom policijom, na uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na javnim zelenim površinama. Kontrolisane su dve lokacije, u Dr Ivana Ribara i Jurija Gagarina. Posebno se kontroliše nepropisno parkiranje, na potezu oko Pančevačkog mosta i u Bloku 42. Sprovedena je i akcija uklanjanja nepropisno parkiranih vozila sa javnih zelenih površina oko „Sava centra”.

 

 

Povratak na početnu stranu