• Ministarstvo poljoprivrede nagrađeno za kontrolu supstanci koje oštećuju ozonski omotač

  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine prvi put je kao institucija nagrađeno medaljama i sertifikatima za uspešno sprečavanje ilegalne trgovine supstancama koje oštećuju ozonski omotač, navedeno je u utorak, 7. juna 2016. godine, u saopštenju ministarstva.

  Kako je precizirano, Odeljenje za zaštitu prirodnih resursa iz Sektora za zaštitu životne sredine nagrađeno je za doslednu primenu iPIC mehanizma kao jednog od načina za prevenciju ilegalnog prometa ovim supstancama, na Regionalnom sastanku carinskih organa zemalja Ozonske mreže za Evropu i centralnu Aziju u Ašhabadu koji je održan u maju 2016. godine.

  Dodela nagrada ozonske mreže organizuje se svake dve godine, a predstavnici Ministarstva su ranije nagrađivani 2010, 2012, 2014. i 2016. godine. Samim tim Srbija predstavlja lidera u regionu u pogledu preduzimanja preventivnih aktivnosti.

  Pored predstavnika Repub like Srbije ove godine nagrade su dobili i predstavnici nadležnih ministarstava, carinskih službi i policije iz Bosne i Hercegovine, Kine, Hrvatske, Evropske unije, Gruzije, Kirgistana, Rumunije, Rusije, Španije, Turske, Tadžikistana, Ukrajine i Uzbekistana.

  Ilegalna trgovina supstancama koje oštećuju ozonski omotač i proizvodima koji ih sadrže predstavlja ozbiljan problem za većinu potpisnica Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i iz tog razloga je važna dobra saradnja i razmena iskustava.

  Supstance koje oštećuju ozonski omotač se u našoj zemlji najčešće koriste kao rashladni fluidi u uređajima za klimatizaciju i hlađenje, ali se mogu koristiti za proizvodnju pena, kao potisni gasovi u protivpožarnim aparatima i medicinskim sredstvima i kao rastvarači.

  Izvor: e-kapija