• Izgradnja Regionalne deponije u Subotici biće gotova tokom 2017. - Vrednost investicije 24 mil EUR

  Na potezu između Bikova i Oroma trenutno se nalazi jedno od najvećih gradilišta u celoj zemlji. Izgradnja Regionalne deponije počela je sredinom prošle godine, a prema planovima, najsavremeniji sistem za upravljanje otpadom biće gotov tokom 2017. godine.

  Regionalni sistem za upravljanje otpadom za Grad Suboticu i opštine Bačku Topolu, Mali Iđoš, Sentu, Kanjižu, Adu i Novi Kneževac nastao je kao odgovor na sve veće količine generisanog otpada i potrebe za usklađivanjem sa nacionalnim i evropskim standardima.

  Posle niza dogovora, 2008. godine osnovano je preduzeće Regionalna deponija i počela je realizacija projekta, a ukupna vrednost je 24 mil EUR.

  Finansijska podrška EU, putem IPA fondova, iznosi 20,15 mil EUR, Vlada Srbije, putem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, učestvuje u izgradnji sa 3,2 miliona, dok će 1 mil EUR biti izdvojeno iz budžeta Grada Subotice i šest opština, koje treba da izgrade reciklažna dvorišta i priključke na komunalnu infrastrukturu.

  - Radovi na izgradnji Regionalne deponije su započeti sredinom prošle godine i u toku je izgradnja dve kasete tela deponije, linija za separaciju otpada koji će služiti za izdvajanje svih korisnih komponenti otpada, kako bise odlagalo samo ono što ne može više da se iskoristi. Reciklažni otpad, plastika, papir ili metal, koji se izdvoji, će se balirati i privremeno skladištiti i kada se sakupi veća količina ona će se plasirati na tržište – objašnjava Andrea Kikić, direktorka preduzeća Regionalna deponija.

  - Što se tiče prerade otpada, vršiće se tretman biorazgradivog otpada putem kompostiranja, tako što će se u posebnim tunelim kompostirati čist zeleni otpad, a u posebnim biorazgradivi otpad. Kompost koji se dobija iz čisto zelenog otpada moći će da se koristi za poboljšanje kvaliteta zemlje, dok onaj koji se dobija iz mešanog koristiće se za pokrivanje tela deponije.

  Pored ovih, u toku je i izgradnja i hale za privremeno odlaganje otpada, upravne zgrade, laguma kojima će se izvoditi voda iz tela deponije, prečištači za fekalnu i sanitarnu vodu... Kompleks Regionalne deponije grade italijanska firma Ibi, šabački Set i novosadski Instel inženjering.

  Izvor: e-kapija