• Izazovi u kliničkim ispitivanjima lekova-Clinical Trial Challenges  • Konferencija: „Izazovi u kliničkim ispitivanjima lekova“, „Clinical Trial Challenges“, 12 December 2016, Sava Center Belgrade

    6. Redovna konferencija - Izazovi u kliničkim ispitivanjima lekova biće održana u Beogradu

    12. decembra 2016. u Sava centru. Kliničko ispitivanje lekova je ispitivanje koje se vrši na ljudima kako bi se utvrdila ili potvrdila dejstva ispitivanih lekova (kliničko – lečenje, farmakodinamsko – dejstvo leka na organizam, farmakokinetičko – dejstvo organizma na lek i sl.), otkrila sva neželjena dejstva ispitivanih lekova, ili kako bi se detaljnije ispitala bezbednost i efikasnost ispitivanih lekova (resorpcija – proces prelaska leka u krvotok, distribucija – raspoređivanje leka u organizmu, metabolizam – razgradnja leka u organima i izlučivanje).

    Vise na:
    http://www.cro.rs/sr/konferencije/

 

 

Povratak na početnu stranu