• Evropska staništa pod velikom pretnjom  • Photo: © John Janssen

 

  • Brisel, Belgija – Po prvi put u istoriji, urađena je sveobuhvatna procena Evropskih staništa, koja pruža jasnu sliku stanja 490 staništa u 35 država širom Evrope, od Arktičkog kruga do Sredozemnog mora, i u susednim priobalnim vodama Severnog Atlantika, Baltika, Mediterana i Crnog mora.

    Preko 300 stručnjaka uložilo je svoje znanje i stručnost kako bi se pripremila procena ugroženosti evropskih staništa. Evropska crvena lista staništa finansirana je od strane Evropske komisije, a njenu izradu su zajednički koordinisali Altera Vageningen, IUCN, britanska konsultantska agencija NatureBureau i konsultanti Suzan Gubai i Džon Rodvelom.

    Ono što oni otkrivaju je zapanjujuće. Više od jedne trećine svih kopnenih staništa je trenutno ugroženo: više od tri četvrtine močvara, više od polovine travnatih staništa, i skoro polovina naših jezera, reka i obala. Šume, pustinje i kamenita staništa su u nešto boljoj situaciji, ali i dalje moramo biti zabrinuti za njih.

 

 

Povratak na početnu stranu