• EU predlaže novu skalu energetske efikasnosti za kućne aparate

    Većina aparata na tržištu trenutno zadovoljava zahteve "razreda A", što su uslovi postavljeni 2010. godine, tako da je sve više pluseva (A+, A++, A+++). Nova, stroža, A do G skala koja pokazuje energetsku efikasnost kućnih aparata trebalo bi da se uvede kako bi se išlo u korak s tehnološkim napretkom, kažu u Evropskom parlamentu i dodaju da će postavljanje oštrijih zahteva stvoriti podsticaje za poboljšanje energetske efikasnosti.

    Kako bi klase od A do G bile homogene trebalo bi uvesti "oznake s promenjenom vrednošću za postojeće grupe proizvoda". Svaka buduća izmena treba da bude s ciljem da bude valjana najmanje deset godina i treba je aktivirati kad 25% proizvoda koji se prodaju na tržištu EU bude svrstano u najviši razred energetske efikasnosti odnosno razred A ili kad 50% proizvoda koji se prodaju na tržištu Unije bude svrstano u dva najviša razreda A i B.

    Kad je reč o uvođenju oznake ili promeni njene vrednosti, klasa A, mora biti prazna na početku. Kada razredi F i G nisu dozvoljeni za određene grupe proizvoda, treba ih prikazivati sivom bojom na oznaci, a standardni spektar boja oznake od tamnozelene do crvene zadržavaju razredi od A do E. Oznake bi trebalo da sadrže informacije o razredu energetske efikasnosti dotičnog modela proizvoda i njegovu apsolutnu potrošnju energije u kWh, na godišnjem nivou ili u nekom drugom vremenskom razdoblju, prenosi Poslovni dnevnik.

    Zakon za oznake energetske efikasnosti odnosi se na energetski srodne proizvode koji imaju značajan direktan ili indirektan uticaj na potrošnju energije. Polovni proizvodi i prevozna sredstva čiji motor ostaje na istoj lokaciji tokom rada, na primer liftovi, pokretne stepenice i transportne trake su izuzeti.

    Izvor: e-kapija