• Najava Trinaeste regionalne Konferencije Životna sredina ka Evropi – EnE17


 • Da li je obrazovanje o klimatskim promenama put ka održivom razvoju?


  Kroz realizaciju Programa Životna sredina ka Evropi, koji prati različite faze u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, strukovno udruženje ’’Ambasadori održivog razvoja i životne sredine’’, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, tradicionalno organizuju i održavaju Regionalnu konferenciju ''Životna sredina ka Evropi'' (EnE) koja je prerasla u tradicionalno okupljanje stručnjaka i zainteresovanih za održivi razvoj i sektor životne sredine, u procesu približavanja standardima EU.

  Konferencija je istovremeno jedan od zvaničnih događaja kojim UN (UNEP) obeležava Svetski dan životne sredine. Kroz odabir različitih tematskih oblasti, Konferencija svake godine ukazuje da održivi razvoj, kao intersektorska harmonizacija životne sredine sa ekonomijom i ostalim sektorskim politikama, u zemljama regiona i u Srbiji, još nije dovoljno prepoznat kao mogući pokretački koncept razvoja i ekonomskog rasta.

  Trinaesta regionalna Konferencij "Životna sredina ka Evropi EnE17" održaće se 5. juna 2017. godine u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije i predstavljaće zvaničan događaj u okviru UNEP obeležavanja Svetskog dana životne sredine.

  Prateći aktuelne trendove u oblasti zaštite životne sredine, stručni tim AOR doneo je odluku da ovogodišnja Konferencija bude posvećena temi: Obrazovanje o klimatskim promenama za održivi razvoj.

  S obzirom da je Konferencija je prilika za obrazovne i druge institucije, organizacije i pojedince da predstave svoja istraživanja i gledišta u vezi sa odabranom temom i ove godine očekujemo učešće preko 150 autora i koautora radova koji se objavljuju u CD Zborniku radova Konferencije, kao i učesnika bez rada.

  U okviru ceremonije otvaranja Konferencije planiramo održavanje Panel diskusije na temu: Da li je obrazovanje o klimatskim promenama put ka održivom razvoju? Panel diskusiju će voditi vrhunski stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine i zemlje i inostranstva.

  Prijavite Vaše učešće na EnE17 tako što ćete se prijaviti za Program Životna sredina ka Evropi na sledećem linku:
  http://feeserbia.com/programi/konferencija-zivotna-sredina-ka-evropi
  Nakon prijave biće Vam omogućen pristup registracionom formularu, koji morate da popunite kako biste registrovali Vaše učešće na Konferenciji.

  Pratite nas na sajtovima
  http://feeserbia.com/ i www.ambassadors-env.com, kao i na Facebook stranicama https://www.facebook.com/EASD.AOR i www.facebook.com/feeserbia

 

 

Povratak na početnu stranu