• Ekološka katastrofa u ataru: kod Temerina potrovane zaštićene ptice

    Temerin, Novi Sad, 8. april 2016. - U sredu 6. aprila lovočuvar Lovačkog udruženja „Srndać“ iz Temerina pronašao je leševe 5 strogo zaštićenih ptica grabljivica pored leša domaće patke u ataru severozapadno od Temerina. Među stradalim pticama bile su četiri eje močvarice i jedan mišar. Detaljnijom pretragom terena 7. aprila nedaleko od prethodne lokacije pronađeni su leševi dva gavrana i jedne lisice. Eje i mišari gotovo sigurno otrovali su se jedući zatrovanu domaću patku koja je poslužila kao mamac, a gavranovi su stradali jedući zatrovano jaje. Na poprište ove ekološke katastrofe pozvani su predstavnici Pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode koji su obišli lokaciju i pokupili leševe životinja. U skladu za Zakonom o zaštiti prirode koji propisuje brigu o strogo zaštićenim divljim vrstama, leševi će biti podvrgnuti analizama koje treba da ukažu na razlog uginuća i vrstu otrova koja je korišćena.  

     
    Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije saopštava da slika koja je na terenu uočena užasno ubedljivo ukazuje na namerno trovanje svih pronađenih životinja, po istom principu koji aktivisti ovog udruženja već godinama uočavaju i prijavljuju državnim institucijama. Naime, u blizini se nalazi usamljeni salaš na kome se gaje patke identične onoj koja je poslužila kao mamac. 

    Ornitolozi ogorčeno ponavljaju da su trovanja životinja po Vojvodini, koja više niko ne može pobrojati, pokazatelj odsustva zdravog razuma kod osoba koje se usuđuju da preduzmu ovakve aktivnosti. Trovanja lisica i šakala, uz užasne posledice po ostali živi svet, nisu dlučajna. To nije pojava na koju želimo da se naviknemo, upozoravaju prirodnjaci. Oni traže brzo procesuiranje počinilaca ovog zločina, a obećavaju i još intenzivnije praćenje stanja živog sveta, koji i dalje pokušava da preživi u nemogućem otrovnom okruženju na našim oranicama. Potsećaju da za trovanje gotovo 50 belorepana u Srbiji, najveće naše ptice grabljivice, u proteklih 7 godina još uvek niko nije kažnjen.