• Ekologija i ušteda uz nove udžbenike  Učenici osnovnih škola u Srbiji imaju mogućnost da, zahvaljujući akciji izdavačke kuće Škola plus "Knjige nove za knjige stare", učestvuju u reciklaži papira i ekološki se ponašaju, tako što će zamenom starih udžbenika dobijati nove uz plaćanje samo pola cene novih. U okviru ove akcije, po dogovoru sa Papir servisom, đaci u školama koje budu učestvovale, moći će da redovno donose i daju staru hartiju, a za prikupljena sredstva škole će nabavljati ono što im je neophodno.

  „Osnovna poruka ove akcije je zaštita okoline i planete. Mi smo hteli da ovo bude jedan od načina kako da đaci brinu o svojoj planeti, ujedno nam je i želja da smanjimo troškove roditeljskog budžeta.“ izjavio je Novica Pavličić, direktor izdavačke kuće Škola plus i dodao: „Mi smo već imali slične projekte koji su usmereni na edukaciju dece i đaka o zaštiti životne sredine pa smo tako inicirali i učestvovali u projektima Novinica ulaznica, Limenku recikliram knjigu biram, Limenkica ulaznica. Ova akcija koja je po prvi put pokrenuta u Srbiji, biće nastavljena i narednih godina.“

  U pitanju su udžbenici za osnovce iz matematike, srpskog jezika, fizike i fizičkog vaspitanja, a akcija se sprovodi tokom cele godine u saradnji sa osnovnim školama, Papir servisom, Eko art udruženjem i Recan fondom, koji će organizovati prikupljanje limenki.


  ***
  O Školi plus:
  Škola plus je izdavačka kuća osnovana 1996. godine s ciljem da objedini različite kulturološke i umetničke težnje, izbori se za njihovu afirmaciju i učini ih, putem razvijene, organizacione, izdavačke i pozorišne delatnosti, dostupnim široj javnosti. Od samog nastanka kompanije, izdavačka delatnost bila je usmerena na decu, mlade i one koji uče. Prirodno je iz toga proizašlo da je Škola plus sada jedna od malog broja izdavačkih kuća licencirana za izdavanje udžbenika i pomoćne školske literature (izdanja iz matematike, fizike, srpskog jezika, informatike...) Takođe, literaturom duhovnog sadržaja (edicija Slave) i knjigama za decu (edicija Velikani srpske istorije – u pripremi) Škola plus se obraća svima koji rade na ličnom i opštem razvoju duhovnosti. U širokoj paleti izdanja postoje i ona retka (Rečnik irskog jezika), kao i ona sa sadržajem za svakodnevnu upotrebu. Pored izdavačke delatnosti bavi se i edukacijom dece o zaštiti životne sredine kroz umetnost i obrazovanje.