• Efikasnije trošenje energije otvara nova radna mesta i uvećava BDP Srbije

  Ukoliko bi Srbija ostvarila cilj Evropske unije da do 2030. poveća energetsku efikasnost za 27%, to bi doprinelo povećanju BDP-a za više od 1% i zaposlenosti za više od 2%, odnosno za nekoliko desetina hiljada novih radnih mesta.

  Predsednik Agencije za energetiku Ljubo Macić kaže da Srbija troši mnogo energije, odnosno 1,7 puta više energije po BDP-u mereno paritetom kupovne moći. On je ukazao na činjenice da je 28% uvozna energetska zavisnost Srbije, navodeći da je to kritično jer je visoka zavisnost od uvoznog gasa i nafte, dok su troškovi uvoza takođe visoki, odnosno da su lane iznosili 35% od neto trgovinskog bilansa Srbije.

  Upravo zato, dodao je Macić, važno je raditi na povećanju energetske efikasnosti jer to doprinosi većoj sigurnosti energetskog sistema, smanjuju se troškovi uvoza, povećava konkurentnost privrede, povećava vrednost nekretnina koje su dobro izolovane, efikasnije se štiti okolina jer je manje zagađenje...

  Macić je istakao da nema samo Srbija problem sa efikasnom upotrebom energije, jer se sa tim bori i EU, dodajući da je naša zemlja napravila nekoliko dobrih koraka, poput usvajanja zakona o racionalnom korišćenju energije i usklađivanju propisa sa Unijom, kao i osnivanja Fonda za energetsku efikasnost.

  - Da bi to funkcionisalo treba ministarstvo da poveća kapacitete, da Ministarstvo finansija bude "mekša srca" u onosu na Fond za energetsku efikasnost - rekao je Macić.

  Izvor: e-kapija

Povratak na početnu stranu