• Vladimir Galić primio delegacije iz Malezije i Mađarske, učesnike svetskog kongresa za upravljanje otpadom    Novi Sad , 19. septembar 2016.

    Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić primio je danas delegacije iz Malezije i Mađarske, učesnike najvećeg Svetskog kongresa za upravljanje čvrstim otpadom - ISWA 2016, koji se od 19. do 22. septembra održava u Novom Sadu. Tom prilikom, Galić je naglasio da kongres ima veoma veliki značaj za našu zemlju i AP vojvodinu, s obzirom na to da su problemi sa upravljanjem otpadom globalni i kompleksni i da upoznavanje sa iskustvima drugih zemalja može u mnogome da doprinese rešavanju ovih pitanja i kod nas.

    „S obzirom na to da upravljanje otpadom predstavlja preventivu za očuvanje životne sredine, naša obaveza je da se tom pitanju pristupi strateški i sistemski“, rekao je Galić, posebno se osvrnuvši na obavezu koju naša zemlja, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ima u pogledu usklađivanja standarda u ovoj oblasti sa evropskim direktivama i standardima.

    Delegacija iz Malezije, koju je predvodio Datuk Mohamad bin Mentek, generalni sekretar Ministarstva urbanog unapređenja, stanovanja i lokalne samouprave, rekao je da je upravljanje otpadom u njegovoj državi doživelo transformaciju, kada je od 13 saveznih država, sedam podržalo predlog da se upravljanje otpadom radi na nacionalnom nivou, da je sačinjen pregled stanja, koji obezbeđuje kontrolu i daje indikatore učinka. Predstavnici Mađarske, na čelu sa zamenikom državnog sekretara dr Martinom Makai, izneli su svoja iskustva sa finansiranjem ove delatnosti i radom nacionalnog koordinacionog tela za upravljanje otpadom.

    Tokom četiri dana ISWA kongresa više od 1.000 eksperata i učesnika, razmenjivaće iskustva i rešenja iz oblasti upravljanja otpadom, recikliranja i povraćaja novca recikliranjem, upravljanja otpadnim vodama, upravljanja opasnim otpadom, deponijama, elektronskim i ostalim vrstama čvrstog otpada. Misija ISWA pre svega je sagledavanje otpada kao resursa za dobijanje energije i, u krajnjoj liniji, profita.


Povratak na početnu stranu