• Nenad Stanković dodelio bespovratna sredstava za projekte štedljive unutrašnje rasvete i energetske efikasnosti


  Novi Sad , 28. jul 2015.
  Pokrajinski sekretar za energetiku imineralne sirovine mr Nenad Stanković, potpisao je danas ugovore sa korisnicima sredstava Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, na osnovu Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama i Javnog konkursa za sufinanisranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene.

  Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju za realizaciju projekata štedljive unutrašnje rasvete, mogu se koristiti za javne ustanove obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja i javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina. Sredstva se mogu koristiti za zamenu postojećih svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti ili za zamenu ili nabavku i montažu sistema za nadzor i upravljanje rasvetom.

  Sredstva su dodeljena sledećim ustanovama :

  1. Dom zdravlja ''Irig'' Irig 1.136.483,20
  2. Osnovna škola ''20. oktobar'' Vrbas 652.800,00
  3. Teh škola ''9. maj'' Bačka Palanka 2.863.851,20
  4. Osnovna škola ''Isidora Sekulić''Šajkaš-izdvojeno odeljenje u Mošorinu Mošorin 2.319.795,50
  5. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet Novi Sad Novi Sad 8.582.600,88
  6. Ustanova za sportsku i kulturnu aktivnost omladine ''Đorđe Predin-Badža'' Bečej 5.944.600,00
  7. Dom za smeštaj duševno obolelih lica ''Sveti Vasilije Čudotvorac'' Novi Bečej 1.700.496,00
  8. Srednja škola Novi Bečej Novi Bečej 933.561,47
  9. Osnovna škola ''Ivo Lola Ribar'' Novi Sad 2.257.288,85
  10. Osnovna škola ''Slobodan Bajić Paja'' Pećinci 866.594,20
  11. Ustanova Poslovni sportski centar ''Pinki'' Sremska Mitrovica 2.830.849,60
  12. Gerontološki centar u Vršcu Vršac 2.066.691,06
  13. Osnovna škola ''Jovan Jovanović Zmaj'' Novi Kneževac 1.465.333,17
  14. Gerontološki centar Zrenjanin 1.593.243,96
  15. Opšta bolnica Subotica Subotica 5.758.742,22

  Ukupno: 40.972.931,31

  Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene, u visini od 115.000.000,00 dinara, najveća su pojedinačna sredstva koja je ove godine Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine izdvojio za realizaciju projekata. Maksimalni iznos sredstava predviđenih po jednom projektu je 25.000.000,00 dinara.

  Na konkursu se prijavilo ukupno 75 ustanova i tražena sredstva su iznosila 532.141.340,87 dinara. Sredstva je dobilo 19 ustanova u sumarnom iznosu od 98.336.401,96 dinara. Ostalih 56 prijava nisu ispunjavale Pravilnikom predviđene uslove i kriterijume.

  Cilj konkursa je unapređenje energetske efikasnosti objekata radi uštede energije kao i smanjenje troškova za grejanje i hlađenje objekta, zatim povećanje toplotnog komfora korisnika objekata, kao i, posredno, uticaj na smanjenje emisije štetnih gasova u okolinu, te afirmacija primene mera energetske efikasnosti.

  1 Kulturno obrazovni centar Šid Šid 3.973.150,00
  2 Predškolska ustanova "Boško Buha" Savino Selo 2.670.401,20
  3 Zavod za javno zdravlje Sombor Sombor 2.094.440,00
  4 Predškolska Ustanova "Pava Sudarski" Novi Bečej 6.658.662,40
  5 Srednja poljoprivredno prehrambena škola Sombor Sombor 3.397.760,00
  6 Dom za smeštaj obolelih lica Novi Bečej Novi Bečej 2.866.320,00
  7 Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Čika Jova Zmaj" p.o. Mol Ada 5.166.639,50
  8 Predškolska ustanova "Detinjstvo" Žabalj 2.064.412,56
  9 Osnovna škola "Slobodan Bajić Paja" - područna jedinica Donji Tovarnik Pećinci 4.284.880,00
  10 Srednja Škola "Dositej Obradović" Novi Kneževac 5.636.847,00
  11 Ustanova socijalne zaštite gerantološki Centar "Novi Sad", lamela A –deo Novi Sad 4.539.600,00
  12 Ustanova socijalne zaštite gerantološki Centar "Novi Sad", Futog Futog 2.729.040,00
  13 Gerantološki centar Bačka Palanka Bačka Palanka 910.527,30
  14 Dom zdravlja Irig Irig 3.472.800,00
  15 Dom zdravlja "Novi Sad" objekat "Jovan Jovanović Zmaj" Novi Sad 13.944.290,00
  16 Osnovna škola "Sever Đurkić" Bečej 4.689.600,00
  17 Fakultet tehničkih nauka Novi Sad 18.300.000,00
  18 Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog Futog 10.271.300,00
  19 Predškolska ustanova "Pčelica" Apatin 665.732,00

  UKUPNO: 98.336.401,96

  Potpisavši ugovore sa korisnicima sredstava po oba konkursa, mr Nenad Stanković je izrazio zadovoljstvo interesovanjem koje su direktori javnih ustanova iskazali povodom oba konkursa, naglasivši da očekuje da će i narednih godina biti raspisivani konkursi istih ili sličniha sadržaja. Sekretar Stanković je naglasio da energetska efikasnost nije prevashodno štednja, već isti ili viši konfor uz niže troškove grejanja ili hlađenja, dok se korišćenjem štedljive unutrašnje rasvete mogu postići uštede i do 70 posto, a vreme povratka investicije je ispod pet godina. Takođe, efekti realizacije ovih projekata ogledaće se i u značajnom smanjenju emisije SO2 u atmosferu, čime će se u velikoj meri doprineti i očuvanju životne sredine.