• Anketa o energetskim uštedama
  KAKO ČUVAMO ENERGIJU?

  Volonteri Ekološkog pokreta Vrbasa danas su izveli anketu u centru Vrbasa na temu energetske efikasnosti u domaćinstvima. Anketirano je oko 200 građana, kako bi saznali energetske navike vrbašana u svojim domovima. Prilika je iskorišćena za podelu prigodnih promotivno-edukativnih flajera.

  FOTO GALERIJA SA ANKETE

  Za razliku on nekih ranijih anketa, saznali smo da je oko 70% građana uradilo neku vrstu izolacije na kući (zidovi, stolarija, tavanica, krov...). Sličan procenat građana delimično je ili u potpunosti zamenio obične sijalice štedljivim.

  Oko 35% anketiranih izjavilo je da u delu kuće ili stana imaju vlage i/ili buđi.

  Njih oko 40% je takođe primetilo da CFL sijalice ne traju onoliko koliko je deklaracijom nagovešteno. Oko 40% građana skladno svojim budžetom, polako ubacuju LED sijalice ali i primećuju da je njihova ušteda u energiji "dobro pokrivena" cenom koštanja, tako da nisu baš za svaku poziciju u kući! Ispod 10%j građana setilo se da proveri svoja sijalična grla, pre nego što stave štedljivu sijalicu.

  Oko 50% građana obraća pažnju na energetske razrede, prilikom kupovine novih električnih aparata.

  Oko 30% građana ima običaj da se konsultuje sa stručnim licem oko uštede energije.

  Skoro isti broj građana ima spoznaju da u Opštini postoje vrhunski energetski menadžeri, sposobni da ih posavetuju oko energetskih ušteda. Ista je situacija jr sa lokalnom ispostavom EPS-a u Vrbasu.

  Zaključujemo da je prosečno znanje vrbašana o energetskim uštedama još uvek skromno i nedovoljno, što uzrokuje da još uvek nepotrebno rasipaju značajan deo svog skromnog kućnog budžeta.

  Da li ogromno rasipanje energije u Srbiji zaslužuje otvaranje energetskih savetovališta, koja bi pomogla građanima da pametno ulažu svoj novac na energetsku efikasnost i time ostvare značajne uštede koje će usmeriti na popravljanje kvaliteta života? Sa ovom idejom počećemo od naše lokalne samouprave, a nećemo zaobići ni EPS.

  Ova aktivnost sprovedena je uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, JKP "Komunalac" iz Vrbasa, kompanije "Sunoko" i Opštine Vrbas, a deo je kampanje pod nazivom "Saznaj više - potroši manje"!