• Potrebno obezbeđenje stabilnog i održivog sistema finansiranja zaštite životne sredine


  „Dugoročna strategija Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine podrazumeva poboljšanje kvaliteta života stanovništva osiguravanjem željenih uslova životne sredine i očuvanjem prirode zasnovane na održivom upravljanju životnom sredinom. Ključni koraci uključuju jačanje postojećih i razvoj novih mera za uspostavljanje integralnog sistema upravljanja otpadom, dalju integraciju politike životne sredine u ostale sektorske politike, prihvatanje veće pojedinačne odgovornosti za životnu sredinu i aktivnije učešće javnosti u procesima donošenja odluka“, rekla je državni sekretar Stana Božović u svom obraćanju na tribini „Zaštita životne sredine, upravljanje otpadom“.

  Državni sekretar Božović je podsetila da se trenutno radi revizija Strategije, kako bi se redefinisali strateški ciljevi u oblasti upravljanja otpadom za period do 2019. godine.

  „Kao preduslovi za realizaciju neophodnih investicija u društvenom i javnom sektoru, u oblasti uravljanja otpadom, posebno u oblasti izgradnje postrojenja za tretman komunalnog otpada, postrojenja za upravljanje i tretman opasnog i drugih tokova ističu se dva prioriteta: obezbeđenje stabilnog i održivog sistema finansiranja zaštite životne sredine, kako na republičkom, pokrajinskom tako i na lokalnom nivou, kroz osnivanje posebne institucije - Fonda, kao i priprema infrastrukturnih projekata u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom“, istakla je državni sekretar Božović.

  Božović je naglasila da je potrebno osiguravanje održivosti celog sistema kroz efikasniji proces naplate eko-taksi po princiju „zagađivač plaća“, kao i racionalno korišćenje sirovina i energije i upotreba alternativnih goriva iz otpada, smanjenje opasnosti od nepropisno odloženog otpada za buduće generacije, uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema o otpadu, povećanje broja stanovnika obuhvaćenih sistemom sakupljanja komunalnog otpada, uspostavljanje standarda i kapaciteta za tretman otpada, smanjenje, ponovna upotreba i reciklaža otpada.

  „Izgradnja regionalnih centara za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom je strateški cilj Srbije, koji podrazumeva izgradnju celokupne infrastrukture za efikasno i efektivno upravljanje otpadom. Infrastruktura podrazumeva izgradnju transfer stanica za sakupljanje i razdvajanje reciklabilnih komponenti iz otpada, ali i izgradnja kako reciklažnih dvorišta tako i postojenja za iskorišćenje otpada u cilju dobijanja energije. Samo one vrste otpada koje se ne mogu ponovno iskoristiti i reciklirati ili se ne mogu iskoristiti za dobijanje energije, mogu se odložiti na deponije, u skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije koju je Vlada Republike Srbije usvojila 2010. godine“, rekla je Božović.

  Državni sekretar Božović je na kraju zaključila da u kratkoročnom periodu sve lokalne samouprave su obavezne da izrade regionalne i lokalne planove upravljanja otpadom.