• Održana druga sednica Nacionalnog saveta za klimatske promene


    „Na sednici Nacionalnog saveta za klimatske promene predstavljena su dokumenta čijom izradom Republika Srbija ispunjava obaveze prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime. Prvenstveno, Nacrt Prvog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja Srbije prema Konvenciji, koji sadrži informacije o emisijama gasova sa efektom staklene bašte za period 2010. – 2013. i projekcije ovih emisija do 2020. godine“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković na Drugoj sednici Nacionalnog saveta za klimatske promene i pozvala sve zainteresovane strane da daju svoje sugestije i komentare kako bi isti bio unapređen pre dostavljanja Vladi na usvajanje.

    Ministar Bogosavljević Bošković je istakla da je pored Prvog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja, predstavljena radna verzija dela Druge nacionalne komunikacije, koji se odnosi na osmotrene i očekivane promene klime, ali i njihove uticaje i moguće mere adaptacije za sektore voda, poljoprivrede i šumarstva. Ovaj dokument sadržaće još inventare za 2000. godinu i procene emisije za 2014. godinu i projekcije emisija do 2030. godine.

    „Ono što je već vidljivo je da smo u odnosu na 1990. godinu imali pad, ali i blagi porast emisija od 2013. godine, a kao posledica početka laganog oporavka privrede, koji može biti kontrolisan i usporen uz adekvatne mere smanjenja emisija, što ova dokumenta i predlažu. Verujemo da ćemo nastavkom efikasne saradnje sa svim relevantnim institucijama Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj dostaviti Konvenciji do kraja 2015. godine, a Drugu nacionalnu komunikaciju tokom 2016. godine“, rekla je Bogosavljević Bošković.

    Ministar je najavila da će se do kraja 2015. godine napraviti priorite aktivnosti u oblasti adaptacije na osnovu detaljne analize potreba i mogućnosti finanasiranja i to za sektore voda, poljoprivrede i šumarstva, a kroz Nacionalni adaptacioni plan. „Predstavljeni su ciljevi smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte za 2030. godinu (INDCs - Intended national determined contributions), čime je Srbija ispunila svoju vanrednu obavezu prema Konvenciji. Na ovaj način Vlada je pokazala političku podršku procesu pregovora pod Okvirnom konvencijom UN o promeni klime, ali i liderstvu EU u oblasti“, naglasila je Bogosavljević Bošković.

    Na sednici su razmotrene dosadašnje aktivnosti na pripremi za pregovore sa EU. Predstavljeni su planovi u pripremi Zakona o sistemu monitoringa, izveštavanja i verifikacije neophodnog za EU sistem trgovine emisionim jedinicama, koji bi trebao da uvede obavezu monitoringa, izveštavanja i verifikacije podataka o emisijama gasova sa efektom staklene bašte iz industrijskih i energetskih postrojenja, uključujući plan da u septembru započne proces javnih konsultacija za ovaj zakon.