• Bilateralni sastanak Vlade Republike Srbije i Republike Srpske


    Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković održala je danas, 26. juna 2015. godine, bilateralne sastanke sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevom Mirjanićem i ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenkom Golić.

    U razgovoru sa ministrom Mirjanićem dogovoreno je sprovođenje programa i odluka koje se odnose na kategorizaciju i unapređenje objekata za izvoz mleka i mlečnih proizvoda i proizvoda od mesa, na tržište Evropske unije i tržište Carinskog Saveza. Na ovaj način unaprediće se saradnja izradom Planova službenih kontrola, postupkom odobravanja, sprovođenjem i revizijom službenih kontrola kroz teorijski i praktični rad sa kolegama. U narednom periodu potrebno je omogućiti bolje prenošenje iskustava neophodnih subjektima u poslovanju hranom, vezano za službene kontrole objekata, kroz edukacije sa praktičnom obukom u objektima za izvoz.

    Takođe, dogovorena je podrška nadležnim institucijama Republike Srpske u otklanjanju bilo kakvih barijera u robnom prometu, uvozu i izvozu, otklanjanju poteškoća pri plasmanu semena proizvodenog u Republici Srbiji, unapređenju saradnje kroz međusobnu razmenu informacija i iskustava u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina, registracije i primene sredstava za zaštitu bilja, registracije i ispitivanja sredstava za ishranu bilja, laboratorijskih ispitivanja, potvrda rezultata analiza i bezbednosti hrane. 

    Od posebne važnosti je realizacija projekta “Unapređenje zajedničkih aktivnosti na upravljanju poplavama u slivu reke Save” kao i projekta “Podrška upravljanju vodama na slivu reke Drine“.   U oblasti životne sredine naglašena je potreba potpisivanja memoranduma koji će definisati prioritete, buduće aktivnosti i obaveze Republike Srbije, Republike Srpske i Crne Gore u procesu rešavanja problema zagađenja reke Lim. 

    Nakon bilateralnih sastanaka održana je zajednička sednica Vlada Republike Srbije i Republike Srpske.