• Zeleni traže Ministarstvo životne sredine i prirodnih resursa
    Narodni poslanik i predsednik Zelenih Srbije Ivan Karić danas je u Narodnoj skupštini postavio poslaničko pitanje Predsedniku Vlade RS Aleksandru Vučiću o osnivanju posebnog Ministarstva životne sredine i prirodnih resursa.

    U komentaru posete G Baroza, gospodin Aleksandar Vučić je naglasio sledeće: "Imamo pet ovih crvenih, a jedna je posebno crvena... Najgore stanje trenutno nam je u životnoj sredini. Tu valjda ništa, ama baš ništa nemamo u skladu sa evropskim standardima - tu kao da smo gađali sve naopačke."

    Poslanik Ivan Karić je pitao Predsednika Vlade „da li jedno od rešenja može da bude i formiranje Ministarstva životne sredine i prirodnih resursa, prvenstveno da bi smo podigli autoritet ekološke administracije i poboljšali upravljanje u poslovima životne sredine. Mi, Zeleni Srbije, smatramo da je to neophodno, kao i formiranje Fonda za životnu sredinu kojim bi stabilizovali tokove ekološkog novc. Ovime bi obezbedili princip „zagađivač plaća“, namensko korišćenje sredstava i zelena radna mesta kroz ekološka ulaganja.“ Lider Zelenih je naglasio, da je „neophodna „autonomija“ ministra životne sredine i prirodnih resursa u vođenju poslova zaštite i upravljanja životnom sredinom i puna odgovornost za ostvarivanje neophodnih ciljeva u ovoj oblasti.“

    Zeleni Srbije su uvereni da svi ekološki problemi koje Srbija danas ima prvenstveno proizilaze iz neodgovorne ekološke administracije i sistema životne sredine koji nikada nije u potpunosti uspostavljen. Zaštita životne sredine ne sme da bude privezak niti energetici, niti poljoprivredi. Ekologija mora biti odvojena oblast koja će sarađivati sa navedenim, ali i – građevinarstvom, saobraćajem i infrastrukturom, državnom upravom i lokalnom samoupravom, turizmom i telekomunikacijama, naukom i tehnološkim razvojem i oblastima od važnosti za državu Srbiju.

    Samostalno „ekološko“ ministarstvo mora da bude izraz odgovorne države i adekvatnog upravljanja ekološkim poslovima. Izjava gospodina Baroza potvrdila je da je politika Zelenih Srbije od početka svog parlamentarnog delovanja bila ekološki ispravna, konstruktivna i isključivo usmerena ka dobrobiti građana i građanki Srbije.