• Žalba OJT Niš na presudu u slučaju trovač iz Niša

    FAPS iz Niša i Udruženje za prava i zaštitu životinja - MIA, poslali žalbu na presudu u slučaju trovač iz Niša, kao i žalbu OJT Niš

    Apsolutno ogorceni zbog nepostovanja dostojanstva ljudi, pravde i primene zakona rs, fondacija “Faps” Niš i Udruženje “MIA” Beograd, dana 05.03.2013. Godine podneli su ojt u nišu saši đokiću primedbe na rad ojt-a u predmetu ku 3457/13 sa zahtevom za ponavlljanje postupka a zbog osnovane sumnje da se radi o fingiranom postupku! Javno isticemo da je kazna za ubistvo sa umišljajem po čl.269 Kzrs od 30.000 dinara jednom rečju “sramota” .