• Zabrana upotrebe vode za piće u Gornjem Milanovcu  Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković doneo je naredbu kojom se zabranjuje upotreba vode za piće sa "Savinog izvora" Savinac, izvora "Banja" u Svračkovcima i javne česme "Mlakovac" u Mlakovcu jer je fizičko-hemijski i mikrobiološki neispravna.

  - Prema izveštajima o ispitivanju i stručnih mišljenja čačanskog Zavoda za javno zdravlje o higijenskoj ispravnosti vode za piće sa "Savinog izvora" Savinac, izvora "Banja" u Svračkovcima i javne česme "Mlakovac" u Mlakovcu od 27. avgusta 2014. godine voda sa ovih izvorišta ne može se koristiti za piće - kazao je Mirković Tanjugu.

  On je precizirao da je analizom uzoraka sa ovih izvorišta, laboratorijskim ispitivanjima i stručnim razmatranjem Zavoda za javno zdravlje Čačak utvrđeno je da su ispitivani uzorci fizičko-hemijski i mikrobioložki neispravni.

  -------------

  Kompletan dokument sa svim dodatnim informacijama se nalazi na adresi
  http://www.ekapija.com/website/sr/page/973377

  Izvor: eKapija.com