• Konferencija: vodoprivreda u zemljama tranzicije  Uneskov simpozijum povodom godišnjice rođenja Milutina Milankovića: Upravljanje vodama u zemljama u tranziciji u uslovima klimatskih i drugih globalnih promena, pouke iz paleoklime i regionalno modeliranje klime.

  U Beogradu je 04. septembra, 2014. godine, u Privrednoj komori Srbije otvorena dvodnevna konferencija “Upravljanje vodama u zemljama u tranziciji“. Konferenciju su otvorili prof. dr Milan Dimkić – direktor Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i gospodin Mihailo Vesović, potpredsednik Privredne komore Srbije.

  Konferencija je posvećena razmatranju sve intenzivnijih prirodnih, ekonomskih i političkih pritisaka i zahteva, kojima su izložene tranzicione zemlje u oblasti upravljanja vodama, u uslovima intenzivnih društvenih, geo-političkih, privrednih i klimatskih promena. Pred zemljama u tranziciji, kao i zemljama u razvoju postavljaju se brojni zahtevi u ekonomskom, političkom, zakonodavnom smislu, radi ostvarivanja održivog upravljanja vodnim resursima. Kako bi upravljanje vodnim resursima u tranzicionim zemljama bilo uspešno potrebno je adekvatno određivanje ciljeva, definisanje dinamike njihovog postizanja, obezbeđivanje odgovarajućih finansijskih i drugih instrumenta kao i adekvatan odnos prema spoljnim institucijama i uticajima.

  Na Konferenciji su ugledni stručnjaci i univerzitetski profesori iz Srbije, zemalja EU i regiona, Brazila, Malezije, Pakistana, SAD-a, predstavli radove u domenu upravljanja vodama u tranzicionim uslovima i pod dejstvom klimatskih i drugih globalnih promena. Među učesnicima su bili predstavnici: Svetske banke, Evropske komisije, regionalnih organizacija za upravljanje vodama, Privredne komore Srbije, RHMZ-a, Instituta „Jaroslav Černi“ i drugih organizacija. Organizatori konferencije su: Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, WSDAC – Centar za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama i Privredna komora Srbije.

  Konferencija se održava u okviru Uneskovog simpozijuma povodom godišnjice rođenja Milutina Milankovića: iUpravljanje vodama u zemljama u tranziciji u uslovima klimatskih i drugih globalnih promena, pouke iz paleoklime i regionalno modeliranje klime, pod pokroviteljstvom Uneska i Vlade Republike Srbije. Za detaljnije informacije o Simpozijumu molimo Vas da posetite veb stranu:
  http://jcerni.org/en/activities/conferences/wmtccc.html