• Uginule životinje u Apatinu

    U opštini Apatin, u ataru mesta Svilojevo, nedaleko od naselja pronađeni su leševi uginulih orlova belorepana (Haliaeetus albicilla). Četiri jedinke, od kojih su tri polno zrele, jedna polno nezrela, nisu jedine ptice koje su stradale i pretpostavlja se da su otrovane. U istom ataru nađeni su leševi tri orla mišara (Buteo buteo), sedam svraka (Pica pica) i dva šakala (Canis aureus). Ovaj slučaj uginuća je tužan primer odnosa pojedinaca prema prirodi, s obzirom da je ovo područje jedno od najbitnijih staništa za gnezdenje više retkih i ugrozenih vrsta, od kojih je i orao belorepan.


    >