• Škola ekološkog prava


  Pozivamo Vas da se prijavite za učešće na projektu
  „ŠKOLA EKOLOŠKOG PRAVA“
  koji realizuju udruženje „Arhus centar“ Kragujevac i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Srbiji.

  Skupovi će se održati:

  u Beogradu (za učesnike/ce iz Beograda i Vojvodine) u utorak, 22. aprila 2014. godine, u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  u Kragujevcu (za učesnike/ce iz centralne, zapadne, istočne i južne Srbije) u utorak, 29. aprila 2014. godine, u kongresnom centru hotela „Kragujevac“

  Pozivamo Vas da svojim učešćem u radu „Škole ekološkog prava” doprinesete uspešnoj razmeni saznanja i iskustava u oblastima: zaštita životne sredine, održivi razvoj, primena Arhuske konvencije u Republici Srbiji; Mreža Arhus centara Srbije; Sudska praksa u oblasti zaštite životne sredine i dr.

  Prijave mogu poslati kandidati/kinje koji/e nisu stariji/e od 30 godina, a koji/e su studenti/kinje završnih godina osnovnih studija i studenti/kinje master studija Pravnih fakulteta u Srbiji, diplomirani pravnici/e, kao i predstavnici/e organizacija civilnog društva (udruženja) koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije.

  Zainteresovani/e kandidati/inje treba da dostave biografiju (CV) i motivaciono pismo na e-mail arhuscentar@gmail.com najkasnije do petka, 11. aprila 2014. godine.

  Polaznici/e škole će biti odabrani/e nakon selekcionog procesa i kontaktirani/e do 15. aprila 2014. godine.
  Polaznici/e „Škole ekološkog prava” će dobiti sertifikate.

  Projekat se realizuje uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) – Misija u Srbiji.