• Radna poseta ombudsmana Bačkoj topoli    Opštinski ombudsman Bačke Topole Miladin Nešić je u sredu, ,30.7.2014. imao radni sastanak sa članovima Zelenog saveta opštine Odžaci. Poseta je upriličena sa namerom da se članovi Zelenog saveta upoznaju sa desetogodišim radom i iskustvom ombudsmana u opštini Bačka Topola.

    U iscrpnom izlaganju gospodin Nešić je članove Zelenog saveta uopoznao sa svojim iskustvom u dva mandatna perioda .Kao krajnji zaključak gospodin Nešić je izneo svoje mišljenje da je postojanje opštinskog ombudsmana obostrano korisno, kako za građane tako i za samu opštinu, jer se uz pomoć ombudsmana izbegavaju dugotrajni, skupi i nepotrebni sporovi.Ovakvu tvrdnju gospodin Nešić ilustrovao je primerima iz svoje prakse.

    Poseta gospodina Nešića organizovana je u sklopu razmatranja mogućnosti uvođenja Zelenog ombudsmana u opštini Odžaci. Preporuka je da je racionalnije da se umesto specijalizovanog Zelenog ombudsmana uvede ombudsman opšte nadležnosti, da po mogućnosti bude pravnik ( što nije obavezno) i da bude izabran dogovorom pozicije i opozicije, odnosno za ombusmana treba izabrati lice od autoriteta i opšteg poverenja.

    Gospodin Nešić je na kraju odgovarao na konkretna pitanja članova Zelenog saveta. Na kraju posete gospodin Nešić je izrazio spremnost da pruži svu potrebnu pomoć ako se lokalna vlast odluči da uvede opštinskog ombusmana. Preporučio je da se to učini unutrašnjom reorganizacijom Opštinske uprave opštine Odžaci, odnosno da se od postojećih zaposlenih kadrova neko prebaci na poslove ombusmana.