• Preduzeća izbegavaju da dostave podatke o zagađivanju    Određeni broj preduzeća i dalje izbegava dostavljanje podataka za Nacionalni registar izvora zagađivanja, saopštila je Agencija za zaštitu životne sredine. Kako se podseća, Agencija je 9. maja ove godine pokrenula akciju kako bi se tokom dva meseca prikupili svi podaci koji nedostaju. Nakon 80 dana, do 27. jula, primljeno je samo 1.104 izveštaja, što je manje od 15% od ukupnog broja izveštaja koji nedostaju.

    U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine biće pokrenut prekršajni postupak protiv svih preduzeća, koja nisu ispunila svoju zakonsku obavezu. Prvi zahtevi za prekršajni postupak su već predati nadležnim sudovima, navodi se u saopštenju.

    Izvor: E-kapija.com