• Poseta stručne ekipe Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

    Mesna podružnica Srpski Miletić Ekološkog pokreta Odžaka nedavno je uputila molbu Biljani Panjković, direktorici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, da stručna ekipa Zavoda izađe na teren u Srpski Miletić i oceni da li stablo platana u Srpskom Miletiću, na uglu ulica Vladimira Bukilića i Bratstva i jedinstva zavređuje neki oblik zaštite. Stručna ekipa Zavoda posetila je Srpski Miletić u petak , 7.3.2014. i izvršila potrebna merenja . Izmereno je da je krošnja platana dimenzija 18x18 m, a visina oko 25 m. O rezultatima merenja i mišljenje Zavoda o potrebi zaštite biće dostavljeno Mesnoj podružnici Srpski Miletić EPO-a, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.