• U ponedeljak počinje kamp „Solarna akademija“    Sedmodnevni omladinski kamp „Solarna akademija“ održava se po četvrti put u Sremskim Karlovcima, u periodu od 25. do 31. avgusta 2014. godine, u Ekološkom centru „Radulovački“ (www.ekoloskicentar.org), Eko kampu na Stražilovu i u SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“. Učesnici kampa će biti 18 mladih iz Vojvodine i Sandžaka, koji su posebno zainteresovani za temu obnovljivih izvora energije, a predavači Miroslav Kljajić, sa Deprtmana za energetiku i procesnu tehniku, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Vladimir Veljković, stručni saradnik Pokreta gorana, dipl. inženjer elektrotehnike.

    Tradicionalni kamp ovoga puta podržavaju Misija OEBS-a u Srbiji i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

    Kamp „Solarna akademija“ je idealna prilika da učesnici steknu praktične veštine sastavljanja mini solarne elektrane snage 200 W uz pomoć solarnog panela i solarni kolektor za zagrevanje uz upotrebu aluminijumskih limenki. Na taj način učesnici stiču praktične veštine kojima mogu da sačuvaju zdravu životnu sredinu, ali i nauče i kako se štedi i proizvodi električna enegija od sunca kroz samostalnu izradu i primenu obnovljivih izvora energije sa akcentom na solarnu energiju. Tokom kampa će dve noći biti provedene u prirodi i šatorima, jedna u Eko kampu na Stražilovu, a jedna u SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“ kada će na Eko šumskoj kući biti i instalirana mini solarna elektrana i praktično primenjen proces pretvaranja solarne energije u električni, što će biti u kruna obuke. Način rada tokom kampa je prilagođen ciljnoj grupi i koristi metode neformalnog obrazovanja, te nakon uvodnog predavanja o obnovljivim izvorima energije i procesu dobijanja električne energije od energije Sunca, sledi grupni praktični rad, uz stručno vođstvo, kroz ceo proces sastavljanja mini solarne elektrane.

    Tokom poslednje 3 godine Pokret gorana Novog Sada je realizovao 3 kampa „Solarne akademija“ i 5 vikend seminara „Sam svoj solarni majstor“ te je kroz ove obuke do sada više do 120 učesnika dobilo sertifikate sa opisom stečenih znanja i veština na osnovu iskustva da su tokom obuke praktično naučili da sastave mini solarnu elektranu.