• Počela je još jedna sezona lova na grlicu i prepelicu    Dana 1. avgusta 2014. počela je još jedna sezona lova na grlicu i prepelicu. Imamo saznanja da se u lovu na prepelicu, kao i svake godine, koriste (Zakonom o lovstvu nedozvoljene) magnetofonske vabilice. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije želi da sarađuje sa inspektorima za lovstvo i tužilaštvima u sprečavanju i iskorenjivanju masovnog krivolova koji pustoši u avgustu ui septembru naše oranice, livade, pašnjake i polja, i opasno preti populacijama prepelice koje preleću Srbiju.

    Zbog toga Vas molimo da, bez ustezanja, prijavite svaki slučaj nalaza vabilice (koja radi ili ne radi) u Srbiji našem Timu za borbu protiv krrivolova na email stopbrirdcrime@gmail.com. Podaci koji su potrebni su: datum, lokacija (ukoliko je moguće sa geografskim koordinatama), fotograffija ili zvučni zapis, odnosno izvor odakle ste saznali za navedenu pojavu. Ukoliko to želite, pošaljite nam i ostale piodatke za koje smatrate da su relevantni.

    Bez Vaše pomoći u borbi protiv krivolova smo nemoćni!

    Molimo Vas da ovu informaciju proširite preko socijalnih medija, kao i kod ostalih zainteresovanih da nam pomognu.