• Obuka za eko vodiče u okviru projekta „Zelena strana grada“


    Obuka za eko vodiče počinje sutra u devet časova i trajaće dva dana, petak i subotu, 26. i 27. septembra u prostorijama Pokreta gorana Novog Sada, na Pozorišnom trgu 2 u Novom Sadu.

    Na obući će učesnici biti 20 mladih iz Novog Sada, od 19 do 26 godina, pre svega studenti biologije, ekologije, turizma, pejzažne arhitekrute, hortikulture i drugih srodnih oblasti, koji su ljubitelji prirode i žele da steku nova znanja i veštine. Tokom dva dana trajanja obuke predavači će biti eksperti iz oblasti omladinskog rada, turizma i pejzažne arhitekture. Obuka za eko vodiče se simbolično održava povodom 27. septembra - Međunarodnog dana turizma, jer ova obuka svakako daje doprinos razvoju eko turizma u Novom Sadu. Obuka se realizuje u okviru projekta „Zelena strana grada – Upoznaj zelenu stranu grada sa eko vodičima“ koji realizuje Pokret gorana Novog Sada u saradnji sa JKP „Gradsko zelenilo“ i Podmladtkom udruženja pejzažnih arhitekata (PUPA-e) sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Projekat podržava Grad Novi Sad, Gradska uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade u okviru implementacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2010. do 2014. godine.

    Cilj projekta je unaprediti i obogatiti programe neformalnog obrazovanja za mlade koji podstiču širenje znanja i informacija o zelenilu Novog Sada i to kroz osnaživanje 20 mladih studenata da budu „Eko vodiči“ i da pomoću metoda prilagođenih ciljnoj grupi vode grupe mladih srednjoškolaca u novosadske parkove i upoznaju ih sa njihovim prirodnim vrednostima i značajem zelenih površina za urbanu ekologiju Novog Sada.

    Projekat će obuhvatiti i aktivnosti 4 izleta u 4 parka u kojima će vodiči biti po četiri vodiča, a učesnici po 30 učesnika srednjih škola. Zatim je planirana i izrada, štampanje i promocija „Priručnika za eko vodiče – Zelena strana grada“, u kome će detaljno biti opisani novosadski parkovi i atraktivni načini i metode za upoznavanje sa njihovim karakteristikama, koje mogu da koriste nastavnici/ce, profesori/ce i omladinski radnici/e u radu na ekološkoj edukaciji mladi.