• Konji Krčedinske ade autora mr Olivera Fojkara

  Nakon projekcije, o filmu i zaštiti močvarnih predela u Vojvodini će govoriti
  Dr Slobodan Puzović,
  sekretar Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
  Dr Biljana Panjković,
  direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode
  Predstavnik ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu i autor
  Pozdravna reč Prof. dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske

  Sreda, 26. mart 2014, 18 časova, Svečana sala Matice srpske