• Inicijativa Zelenih Srbije za javno slušanje o klimatskim promenama u Narodnoj skupštini    Narodni poslanik i predsednik Zelenih Srbije Ivan Kari predao je danas Inicijativu za održavanje javnog slušanja na temu “KLIMATSKE PROMENE KAO REALNOST U SRBIJI I EU – IZAZOVI, ODGOVORI, MOGUĆNOSTI” Odboru za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije. Učesnici ovog, javnog slušanja biće predstavnici Vlade Republike Srbije, poslanici, eksperti iz oblasti klimatskih promena, akademska javnost i predstavnici civilnog sektora a održaće se sredinom novembra. Jedan od najvećih globalnih društvenih, ekonomskih i ekoloških problema jeste uticaj klimatskih promena. Srbija kao država ne čini dovoljno, a to je pre svega posledica nepostojanja jasne državne politike za smanjenje štetnog uticaja, kao i prilagođavanje klimatskim promenama. Posledice sve više osećaju građani Srbije kroz elementarne nepogode kao što su: suše i katastrofalne poplave, erozija i klizišta, šumski požari, i mnoge druge. Odnos prema klimatskim promenama ima ogroman uticaj na socijalne prilike i ekonomiju uopšte.

    Kako bi Srbija na efikasniji način omogućila borbu protiv klimatskih promena, ali i iskoristila potenicjal, moramo da izradimo i usvojimo Strategiju adaptacije na klimatske promene. Ova Strategija treba da bude rezultat široke javne rasprave svih relevantnih aktera, i javno slušanje je samo prvi korak u tom procesu.

    Pitanje klimatskih promena nije samo ekološko, već je važno državno i društveno pitanje, posebno u svetlu evropskih integracija. Da bi se promenila i uskladila politika u sektorima energetike, poljoprivrede, urbanog razvoja, upravljanja otpadom, saobraćaja i turizma, ali i svim drugim, neophodna je i potpuna usklađenost sa pravnim tekovinama Evropske unije.