• Grad Novi Sad podržao kandidaturu Veljka Milkovića za Nobelovu nagradu  Na inicijativu ARS Akademije iz Novog Sada 27. avgusta 2014. godine održano je veče posvećeno pronalazaču Veljku Milkoviću i njegovom istraživačkom radu kojom prilikom je javno predstavljena inicijativa za kandidaturu Veljka Milkovica za Nobelovu nagradu. Pored grupe intelektualaca, začetnika ove inicijative, podršci predlogu da akademik Veljko Milković bude kandidovan za najviše naučno priznanje na svetu pridružio se i Grad Novi Sad. http://www.novisad.rs/veche-posve-eno-ve-ku-milkovi-u-0

  Mediji o događaju:
  http://novosadska.tv/vest.php?id=13214
  http://www.dnevnik.rs/novi-sad/inicijativa-da-se-nas-pronalazac-kandiduje-za-nobelovu-nagradu
  http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/vece-posveceno-veljku-milkovicu_514260.html
  http://novinenovosadske.rs/grad-podrzao-kandidaturu-novosadanina-veljka-milkovica-za-nobelovu-nagradu/
  http://www.kanal9tv.com/nominacija-novosadanina-veljka-miljkovica-za-nobelovu-nagradu/
  http://www.glassrbije.org/%C4%8Dlanak/veljko-milkovi%C4%87-%E2%80%93-novosadski-genije

  _____________________________________________

  Milkovićev efekat - Nova naučna pojava


  Jovan Marjanović, dipl. inž. u svom novom naučnom radu definisao je pojavu pod nazivom Milkovićev efekat i na taj način dao naučnu podršku tezi Veljka Milkovića da su oscilacije klatna efikasnije od rotacija.

  Cilj ovog rada je da se isključi suvo trenje kao uzrok produženog oscilovanja klatna u odnosu na rotaciju točka nakon njihovog inicijalnog pogona i prepuštanja dok se sami ne zaustave. Pošto je ovu pojavu otkrio i merio Veljko Milković, pronalazač iz Novog Sada i član akademije inovatora (SAIN), autor je rešio da nazove ovu pojavu Milkovićev efekat. Po mišljenju autora ta pojava je komplementarna pojavi Aspdenovog efekta o kome će biti reči u ovom radu, kao i o ostalim inercijalnim anomalijama poznatim autoru.

  http://www.veljkomilkovic.com/Docs/Jovan_Marjanovic_Suvo_Trenje_i_Milkovicev_Efekat.pdf